Magyar-horvát és magyar-szlovák atrocitások 1848-ban


írta: Hermann Róbert

(szerkesztette: Laszák ildikó)

 

 

Az ezekről a konfliktusokról írt összefoglalót lásd itt

 

1848.09.27. Ótura

Szlovák csapatok kifosztják a falut.

A Szlovák Nemzeti Tanács csapatai 1848. szeptember 27-én rajtaütöttek a Nyitra megyei nemzetőrség által védett Óturán, bevették, majd kirabolták a falut.

 

1848.10.03. Nagykanizsa

A magyar polgárok fegyvert fognak a horvát csapatok ellen.

1848. október 3-án a nagykanizsai lakosság a beérkező Vas, Zala és Sopron megyei nemzetőrök segítségével kiűzte a városból a horvát megszálló csapatokat.

 

1848.10.04. Kiskanizsa

A magyar lakosság legyilkol több tucatnyi horvát határőrt.

1848. október 4-én a kiskanizsai lakosság lemészárolt egy 50-70 főnyi, magát megadó horvát határőr osztagot.

 

1848.10.12. Kőszeg.

A horvát csapatok kivonulása után magyar népfölkelők lemészárolják a börtön horvát foglyait.

1848. október 12-én  Kuzman Todorović vezérőrnagy csapatai Kőszegen át Ausztriába húzódtak. A horvátok elvonulása után megérkező Sopron megyei népfelkelők megtámadták a városi börtönt. Az elfogott horvátok közül negyvenkét főt, és egy, védelmükre kelő magyar nemzetőrt lemészároltak. A rendet a beérkező huszárok állították helyre. Másnap néhány népfelkelő ismét megtámadta a börtönt és megkísérelte kifosztani a még ott lévő 32 horvát foglyot. A kőszegi nemzetőrség ezt megakadályozta. 

Helyszínek listája:

Nagykanizsa

Kiskanizsa

Kőszeg

Ótura

 

A bibliográfiát és a rövidítések listáját lásd itt.

Фильчаков Александр Васильевич