Esztergom, 1848. március 29-április 13.


A városi lakosság ki akarja űzni a zsidókat. Néhány erőszakos cselekményre is sor került, de a helyi hatóságok és a kormány fellépésére helyreáll a rend.

Március 29-én éjjel a megyei hatósághoz tartozó Szenttamás mezővárosban a zsidókkal szembeni „ellenszenv szóval és némü ingerültséggel mutatkozott”. A tisztviselők erélyes felszólítása után azonban a nép csendesen szétoszlott. A megye a zsidóellenes hangulat lecsillapítására Besze Jánost rendelte ki. Aznap Kakass Ferenc városkapitány jelentette, hogy az egész város „a zsidóság elleni ingerültségben van, és azokat a városból erőszakkal kiűzni törekszik.” A városi tanács a közrend fenntartására utasította a nemzetőrséget. Ugyanakkor felszólította a kapitányi hivatalt, hogy az ellenőrizze a helyi zsidók lakhatási engedélyét. Az ilyen dokumentummal nem rendelkezőket ki kellett utasítani a városból és tilos volt újabb zsidók befogadni. Március 31-én a Budapesten a kormányt képviselő Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány elrendelte, hogy a tanács igyekezzen lecsillapítani a békétleneket, és a nemzetőrség, szükség esetén pedig a katonaság bevetésével lépjen fel határozottan a zsidók vagyon- és személybiztonságát veszélyeztetőkkel szemben. A rendelet szerint a zsidóknak okozott kárért az elkövetők vagyonukkal feleltek. Április 5-én Prinke István városbíró jelentette a MOIB-nak, hogy a nép még mindig ellenséges a zsidókkal, de a rendre ügyelő választmány igyekszik csillapítani a kedélyeket, és a izraelitákat eddig sem vagyonukban, sem személyükben nem érte bántódás. Huszár Zsigmond, Esztergom megye másodalispánja április 6-án hirdetményben szólította fel a lakosságot, hogy ne csorbítsák az izraeliták jogait, és tartsák fenn a rendet. Andrássy Mihály első alispán április 13-án jelentette a MOIB-nak, hogy a zsidók iránti ellenszenv még időnként megmutatkozik. Az alispán két, a zsidókat bántalmazó szolgalegényt „rögtön törvényszékileg” megbüntette.

 

Forrás: MOL MOIB 66, 253. 435; Urbán 1999, I. 225. o.; Bencze 2000, 66-69. o.

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita