Kőszeg, 1848. április 9-16.


A lakosság követeli a zsidók kiűzését, kisebb erőszakos cselekményekre, ablakbeverésekre is sor kerül.

A délutáni órákban a gyakorlatozásra összegyűlt nemzetőrség és a nézelődők előtt felolvasták a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány április 3-án kelt rendeletét a zsidók védelméről. Erre a több száz főnyi, főleg szegényebb elemekből, napszámosokból, szőlőkapásokból álló tömeg kijelentette, hogy nem megvédeni, hanem inkább elüldözni kívánják a zsidókat. A feldühödött sokaságot az elöljáróságnak nem sikerült jobb belátásra bírni, ezért a vezetés a városházához vonult vissza. A tömeg ide is követte őket, és csak akkor oszlott fel, amikor a főbíró megígérte, hogy minél előbb gyűlést hív össze a sérelmek rendezésére. Április 10-én éjjel 2 órakor Krötzl/Retzl József fakereskedő izgatására részeg alakok megtámadták két zsidó kereskedő házát. Az evangélikus lelkész csendre intette őket, mire az ő ablakát is beverték. Az odaérkező nemzetőri csapat elfogta őket. A letartóztatottakat többen megpróbálták kiszabadítani, de a nemzetőrök őket is elkapták, és a városháza börtönébe zárták. Másnap a városi Állandó Választmány megkezdte ellenük a büntetőeljárást. A testület ugyanakkor határozatban tiltotta meg a zsidóknak a gabonakereskedést, illetve felsőbb rendelkezésig ideiglenesen a házalást is. A városban április 10-én elterjed a hír, hogy Kröztlöt a helybeliek az éjszaka folyamán megpróbálják kiszabadítani. A nemzetőrség és az egyenruhás polgárság egész éjjel szolgálatban maradt, de a támadásra nem került sor. A Választmány április 10-én az előző nap megígért gyűlés időpontjául április 16-át tűzte ki, ugyanakkor a Vas megyei alispáni hivataltól katonai segítsége kért. Április 11-én a MOIB utasította a városbírót, hogy ha segítségre van szüksége a rend megőrzéséhez, forduljon Csány és Széll kormánybiztosokhoz. Április 15-én két század vértes lovasság érkezett a városba, így a másnapi gyűlés csendesen zajlott le. A Nemzeti c. lap április 29-i tudósítása szerint a zsidók mind Kőszegen, mind Vas megye más részein „eddigi jogaikba visszaállíttattak.”

 

Forrás: MOL MOIB 475, 475/1, 475/2.; Simon 1984a, 124. o.; Molnár 1987, 189-190. o.; Nemzeti, 1848. máj. 7. No. 4. 14.

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita