Szolnok, 1919 április-május


A kommunisták sok zsidót megkínoznak, kivégeznek és kifosztanak
„A kommunizmus atrocitásai a szolnoki zsidókkal szemben.” In: Egyenlőség, 1919. 09. 11., 6 o.

1919 áprilisában a Szolnokot uraló bolsevik alakulatok túszokat szedtek (köztük hét zsidót) és a törvényszéki fogházban tartották őket fogva. A rabokat ellenforradalmárok szabadították ki a vörösök május 1-i kivonulását követően. Miután a kommunisták ismét elfoglalták a várost, újabb terrorhullám kezdődött, amely az ellenforradalomban aktív (vagy egyszerűen csak vagyonos) zsidókra is lesújtott. Österreicher Sándor borkereskedőt saját háza előtt, családja jelenlétében brutális módon megkínozták: ujjait, fülét, orrát levágták, majd ledöfték. Lakását ezután kifosztották, értéktárgyait elvitték. Gunszt Sándor földbirtokos feleségét a vörösök gyermekei szeme láttára korbácsolták meg. Weisz Dezsőt hasba döfték, amikor a kilétét firtató kérdésre azt felelte, hogy ő a Nemzeti Szálloda tulajdonosa. Több zsidó kereskedőt, boltost árurejtegetés, árufelhalmozás címén több évi fegyházra ítéltek. Egy kocsmárost pénzbüntetéssel és italmérési jogának elvesztésével sújtottak, mert pálinkát adott az őt erre revolverrel kényszerítő katonáknak. Számos szolnoki zsidó házát kifosztották. Mintegy 40  kereskedőt arra kényszerítettek, hogy áruikat a felvásárlási ár töredékéért adják el, ezzel csődközeli helyzetbe juttatva őket. Zsidó ügyvédek, kereskedők, bankárok, földbirtokosok, vállalkozók, iparosok a városra összesen kirótt hárommillió korona hadisarcból mintegy másfél milliót voltak kénytelenek fizetni Szamuely embereinek.


Forrás: „A kommunizmus atrocitásai a szolnoki zsidókkal szemben.” In: Egyenlőség, 1919. 09. 11., 6−7. o.

 

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

vörösterror