A pogromhullám epicentruma: Pozsony vármegye

Az országos erőszakhullám epicentruma a régi főváros, Pozsony volt. Akárcsak 1848-ban - amikor, mivel az országgyűlés itt ülésezett és a város az egész ország politikai erőközpontjaként komoly trendteremtő befolyással rendelkezett - a pozsonyiak most is erős zsidóellenes indulatokkal reagáltak az eseményekre. 

Nem sokkal a tiszaeszlári vérvád nyilvánosságra kerülése után, 1882 májusa és júniusa folyamán Pozsony ismét zsidóellenes atrocitások színhelyévé vált. Májusban több helyi zsidó kereskedő névtelen fenyegető levelet kapott, a borítékon „A zsidóban a legfőbb baj nem a vallás, hanem a faj”, ill. „Füstölő” feliratokkal, benne pedig antiszemita gúnydalokkal. Reggelente pedig rendszeresen antiszemita falragaszok jelentek meg a városban, melyeket a rendőrség elkobzott. Az első zsidót június 25-én akarták megölni. A nagy port felkavaró eset nyomán a közeli Szentgyörgyön vertek össze egy zsidót. A településen a nyári hetekben egymást követték az antiszemita incidensek, de az erőszak látszólag nem terjedt tovább és csak néhány atrocitás (Nagymagyar, Újlak stb.) történt. A gyűlölettel izzó levegőt újra Pozsony lobbantotta lángra. Szeptember 27-én egy idősekből álló zenekar estélyén a közönség hirtelen Istóczy Győző antiszemita politikust kezdte éltetni és a zsidókra támadt. A kirobbanó összetűzéseket a városba rendelt katonaság csak három nap után tudta az ellenőrzése alá vonni. Ekkor már késő volt: a környező vidéken egymást követték a zsidóellenes támadások.

1882. szeptember 30-án éjszaka kihágások történtek a Pozsony megyei Nagymagyarban. Október 2-án éjszaka Nádas településen felgyújtották egy helyi zsidó házát, őt magát pedig bedobták a tűzbe. A tűzoltóság beavatkozásának köszönhetően a férfi túlélte a gyújtogatást. Horvátgurabon egy helyi izraelitát teljesen kifosztottak, Réthén pedig a három egymást követő éjszakán zajló kődobálásokban többen is megsérültek. Ugyanebben az időszakban rendzavarások történtek Ság, Hegysúr, Stomfa és Nagylévárd községekben is, Pudmericen ablakokat törtek be és fenyegették a zsidókat, Tótgurabon pedig erőszakkal szereztek bort a zavargók a zsidó kocsmárostól, de ezeket a megmozdulásokat kordában tudták tartani a helyi hatóságok. Az erőszak kitörésétől tartva több településre (Szered, Cziffer, Sáp) katonai egységeket vezényeltek ki, míg Vágújhelyen a helyi lakosság köréből toborzott polgárőrséget állítottak fel. Galántára és Diószegre is kértek katonaságot a majorok bérlői, holott semmi nyoma nem volt zavargásnak; az alispán a szolgabírót helyi őrség szervezésére utasította. A Pesti Hírlap tudósítója elítéli a zsidók viselkedését is, akik a kezdeti rémületet követően, a katonák megérkezése után Pozsonyban és más helyeken is kihívó magatartást tanúsítottak, leköpdösték és verbálisan inzultálták az embereket, ami csak tovább fokozta az indulatokat.

Schott alispán október 2-án részletes jelentést tett a belügyminiszternek a megyei zavargásokról, majd megkezdte a környékbeli településekről behozott zavargók kihallgatását, akiknek vallomásai szerint Pozsonyról vidékre ment agitátorok uszították a népet. Esterházy István főispán Pozsony megye közigazgatási bizottságának október  5-i ülésén közölte, hogy a megyében a közrend és a zsidók vagyon- és életbiztonsága ellen többrendbeli merényletet követtek el, és ő kormánybiztosi minőségében kötelességének tekinti a rend és a nyugalom megóvását. Napirendre került a rendkívüli állapot bevezetése. Az alispán részletes jelentéséből kiderült, hogy a megye háromszázöt települése közül összesen három városban és tizennégy községben történtek a zsidók ellen irányuló erőszakos cselekmények. A városokban és három községben katonai erőt kellett bevetni, a további tizenegy helyen a helyi hatóságoknak a lakosság közvetítésével sikerült helyreállítaniuk a rendet. A főispán megállapítása szerint elsősorban a cseklészi zavargások ártottak a megye hírnevének, a többi helyen a körülményekhez képest igen hatékonyan és gyorsan jártak el a közigazgatási és rendvédelmi szervek. 

Forrás: 

„Die antisemitischen Unruhen im Komitate Preßburg.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 02., 1−2. o.

„Zsidóüldözés Magyarországon. A mai helyzet a megyében.” In: Pesti Hírlap, 1882. 10. 03., 5. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 03., 2−4. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 10. 03., 1−2. o.

„Zsidóüldözés Magyarországon.” In: Pesti Hírlap, 1882. 10. 04., 5. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 10. 05., 1−2. o.

„Zsidóellenes zavargások. A pozsonymegyei zavargások.” In: Pesti Hírlap, 1882. 10. 06., 10. o.

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 06., 2−3. o.

Esterházy István távirata Tisza Kálmánhoz, 1882. 10. 07. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3398

„Zsidóellenes kihágások Pozsonyban.” In: Pesti Hírlap, 1883. 07. 26., 5. o.

Kubinszky Judit (1968): Adalékok az 1883. évi antiszemita zavargásokhoz. In: Századok (102) 1–2., 162–163. o.

Sopron megyei főispán jelentése a belügyminiszternek, 1883. 08. 03. MOL BM K148, 1883−XIV/D−3091

 „Zsidóhecc Pozsonyban.” In: Budapesti Hírlap, 1883. 08. 05., 4. o.

„Zsidóhecc Pozsonyban.” In: Budapesti Hírlap, 1883. 08. 07., 4. o.

„A pozsonyi zavargás.” In: Magyar Polgár, 1883. 08. 07., 5. o.

Kövér György (2011): A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Budapest: Osiris, 599-611. és 639-653. o. 

 „Zsidóellenes mozgalmak Pozsony megyében.” In: Budapesti Hírlap, 1882. 07. 04., 2−3. o.

Belügyminisztérium utasítása Pozsony megye főispánjának, 1882. 07. 08. MOL BM K148, 100. csomó, 1885−XIV/D−2197

 „Zsidóellenes mozgalmak.” In: Budapesti Hírlap, 1882. 08. 31., 6. o.

„A zsidóheccek.” In: Budapesti Hírlap, 1882. 09 06., 5. o.


Nagyszombat, 1882. júniusa

Napokig tartó antiszemita erőszak

A nagyszombati zsinagóga képeslapon (MZSML)

1882. június közepén antiszemita falragaszok jelentek meg Nagyszombaton, melyek a keresztény lakosságot a zsidók elleni fellépésre szólították fel. Több zsidó fenyegető levelet kapott, mely szerint ha június 25-ig nem hagyja el a várost családjával együtt, megölik. Június 16-án és az azt követő napokon számos zsidó család ablakát beverték, házaikra akasztófát, kardot, kaszát és – magyar, német, ill. szlovák nyelven – „üsd agyon a zsidót” feliratot festettek. Cégéreiket bemázolták, a zsidó iskolákba sarat dobáltak, az utcán sétáló zsidókat sértegették, gúnyolták, két öregembert pedig elvertek. A tettesek között voltak helyi gimnazisták iparostanoncok és –legények, valamint helyi munkások is.

A megfélemlített nagyszombati zsidók kérelemmel fordultak Esterházy Istvánhoz, Pozsony megye főispánjához, valamint Schotter József alispánhoz, aki személyesen is a városba utazott, és fogadta a zsidók küldöttségét. Mivel a június 25-én kezdődő országos vásár folyamán számítani lehetett nagyobb zavargásokra, az alispán megígérte, hogy gondoskodik a város rendőri és katonai védelméről. Schotter arról is biztosította a zsidókat, hogy a járásbíróság különös szigorral fog fellépni az esetleges rendbontók ellen. Az alispán látogatása alatt elő is állítottak három nagyszombati keresztény lakost, akiket azzal vádoltak, hogy zsidóellenes akcióra buzdították a környékbeli falvak parasztjait. A vásár alatt azonban végül nem került sor atrocitásokra.


Pozsony, 1882. június 25.

A hetek óta tartó zsidóellenes hangulatkeltés először június végén torkollott tettlegességbe. Június 25-én este ittas pozsonyi kőműves-tanoncok tartottak hazafelé a kocsmából, miközben egyikük azt kiabálta, hogy „ma meg kell pofoznom egy zsidót”! Ezt meg is tette, miután egy, az utcán álló férfitól megkérdezte, hogy zsidó-e, majd valamivel később egy másik izraelitát is felpofozott. Végül a város egyik terén késszúrással megsebesített egy talmudtanulót, akit sérülésével kórházba szállítottak. A vétkes kőműves-tanonc, Aranyitzky, elmenekült a tetthelyről, de éjszaka elfogták és vizsgálati fogság alá helyezték. Állítása szerint ittassága miatt már nem is emlékszik rá, mit csinált az este folyamán. Október közepén a pozsonyi kerületi bíró a tettest könnyű testi sértés miatt nyolcnapi fogságra és öt fillér pénzbírság megfizetésére ítélte. Mind Aranyitzky, mind a megtámadott izraelita fellebbeztek az ítélet ellen.

Szentgyörgy, 1882. júniusa

1882 júniusában a Pozsony megyei Szentgyörgy határában ökröt őrző fiúk megtámadtak egy hazatérő zsidó fuvarost, és botokkal, kövekkel úgy megverték, hogy alig tudott hazaevickélni. A Szentgyörgy közelében található Nestich faluban pedig néhány szlovák pénzt, pálinkát és szivart követelve járta végig a boltokat, majd miután ezeket megkapták, szitkozódva távoztak. Egy helyen azonban, ahol semmit sem akartak nekik adni, megverték a boltost, majd a helyszínre érkező bírót is, és csak a hajdúk közbelépése vetett véget az erőszaknak.

Dunaszerdahely, 1882. június 27.

Egy őrjöngő paraszt kiszúrja egy férfi szemét és összever egy zsidó kislányt

A dunaszerdahelyi zsinagóga képeslapon (Forrás: MZSL)

1882. június 27-én a tőkési kompátkelőnél egy Szöllő nevű jómódú eperjesi gazda rárontott három arra kocsizó zsidóra, miközben azt üvöltözte, hogy ma meg kell ölnie három zsidót, „mert azt írta az újság.” Kettőjüknek sikerült a vízbe ugorva megmenekülnie, de a harmadiknak Szöllő kidöfte a szemét. A helyszínre érkező pandúrok elfogták és a városi börtönbe szállították a gazdát. A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi aznap már brutálisan megvert egy Dunaszerdahely felé utazó 13 éves zsidó lányt is. A két hónappal később kiszabaduló a gazda Vezekényben és Eperjesen is zsidókra támadt.


Szentgyörgy, 1882. augusztusa

1882 augusztusában a Pozsony megyei Szentgyörgyön rendszeresen beverték a zsidók ablakait és bántalmaztak zsidó lakosokat, valamint rendőröket is. Ez annak ellenére történt, hogy a lakosokat a zsidóellenes mozgalomtól való tartózkodásra utasító falragaszokat helyeztek el a házfalakon, hatóságilag korlátozták a vendéglők és kocsmák nyitva tartási idejét, valamint a gyanús egyéneket rendőri felügyelet alá helyeztették. A megyei rendőrhadnagy a helyszínre utazott az ottani rendőrség körülményeinek felmérése és munkájuk segítése érdekében. Szeptember 3-án a megyei pandúrhadnagy is megjelent számos pandúr társaságában, de a rendbontók ekkor csak Istóczyt éltették és szlovák nyelven antiszemita dalokat énekeltek.

Nagymagyar, 1882. augusztus 25.

1882. augusztus 25-én a Pozsony megyei Nagymagyaron mintegy főnyi 150 tömeg gyűlt össze az utcán. A főleg a környékbeli községekből származó, botokkal, csatlókkal, cséphadarókkal felszerelkezett cselédek és napszámosok este 11 után Istóczyt éltetve betörték a zsidók házainak ablakait, betörtek zsidó boltokba, melyeket kifosztottak, a berendezést pedig összetörték, összesen 180 forintnyi kárt okozva. Néhány zsidót, aki próbált elmenekülni a lázongók elől, fizikailag is bántalmaztak. A helyszínre érkező szolgabírónak és más elöljáróknak sikerült helyreállítaniuk a rendet, de eközben a községi körjegyzőn súlyos, egy járási pandúron pedig halálos sebet ejtettek késszúrással a zavargók. Az előre megszervezett zavargásban helyi lakosokon kívül Illésházáról, Tárnokról és más közeli községekből származó emberek is részt vettek; ez utóbbiak kocsin érkeztek, melyeket a kertek alatt hagytak.

A helyszínre érkező járási szolgabíró a három napig tartó vizsgálat eredményeképp 50 résztvevőnek jutott a nyomára, közülük hatot letartóztattak és átadtak a királyi járásbíróságnak, a vizsgálati iratokat és bűnjeleket pedig a királyi ügyészségnek továbbították. A további zavargások megelőzése érdekében a megyei hatóságok intézkedtek, hogy szeptember elsejétől vasár- és ünnepnapokon az Olgyán állomásozó katonaság őrjáratokat küldjön Nagymagyarra, és az esetleg gyülekező tömeget oszlassák fel, de Nagymagyar katonai karhatalommal történő megszállását nem tartották szükségesnek.

A pozsonyi törvényszék által lefolytatott vizsgálat eredményeképpen 81 embert helyeztek vád alá a zsidóüldözésben való részvétel miatt. Az ügyben a végtárgyalásra 1884. szeptember 30-án került sor a pozsonyi törvényszéken. 32 vádlottat találtak bűnösnek magánszemély elleni erőszak elkövetésében, közülük 26-ot három havi, hatot hat havi, ötöt nyolc havi, egyiküket pedig egy év börtönre ítéltek. A királyi ügyész fellebbezett mind a felmentettek, mind a vádlottak ítéletének súlyosbítása érdekében. A vádlottakat ítélethirdetés után ideiglenesen szabadlábra helyezték.

Szentgyörgy, 1882. szeptember 15. - október 1.

A Pozsony megyei Szentgyörgyön, melynek háromezer lakosa közül mintegy 300−400 volt zsidó, már 1882 júliusa óta folyt antiszemita agitáció Hrudka kereskedő és adóvégrehajtó, valamint Hajcsek szabó vezetésével, akik többek között zsidóellenes dalokat költöttek és adtak elő helyi bormérésekben, közben Istóczyt és Simonyit éltetve. Ezen kívül elterjesztették, hogy a szintén az indulatok célpontjává váló két városi főtisztviselő, Szikor polgármester és Vaskszer kapitány azért védik a zsidókat, mert azok lefizették őket, egyes híresztelések szerint egymillió forinttal.

1882. szeptember közepén fajultak tettlegességig az események, kisebb-nagyobb csoportosulások éjszaka rendszeresen beverték helyi zsidók házainak ablakait, 24-én pedig egy zsidó kocsmárosné ajtaját fel is feszítették. Közben a zavargók Istóczyt éltették, halálosan megfenyegették a zsidókat, a polgármestert és a kapitányt, egyikük pedig a Pesti Hírlap tudósítójának elmondta, hogy azért utálják a zsidókat, mert „úgy vagyunk, hogy négy-öt ráül egy keresztény hátára, a keresztény nem mozdulhat, ők meg híznak annak a zsírján.” A házfalakon sorra jelentek meg a zsidók megölésére felszólító plakátok, például „ötven forint egy zsidófejért.” A szembenállás szimbolikus dimenziókat öltött,  Pozsonyi utcát például átkeresztelték Istóczy utcává, a közbeszéd az antiszemitákat Istóczynak, a zsidókat és az őket pártolókat pedig Wahrmann-nak nevezte.

A nagyobb mértékű zavargások szeptember 30-án kezdődtek, amikor az egyik bormérésben összegyűlt tömeg Hrudka vezetésével énekelve, kiáltozva, szitkozódva vonult végig az utcán, beverve közben a zsidók ablakait. Egy zsidó asszonyt homlokon találtak, a félelmükben bezárkózó izraeliták házait pedig valósággal megostromolták. Hrudka megfenyegette a helyszínre siető polgármestert, a négytagú helyi rendőrség pedig tehetetlennek bizonyult a több száz főnyi zavargó ellen, akik este hattól kilencig zavartalanul garázdálkodhattak, és megígérték, hogy holnap folytatják a rombolást. A polgármester és a kapitány katonai segítséget kértek, aminek eredményeképp a helyszínre vonult a Galíciából épp Bazinba visszaérkező dragonyos ezred egy osztálya.

Másnap reggelre szlovák nyelvű, „Halál a zsidókra, fel kell akasztani őket, lőjétek, üssétek, vágjátok őket!” feliratú plakátokkal volt tele a város. Este hatkor pedig valóban megismétlődött a zavargás  Hrudka vezetésével, ezúttal többen mészároskéssel és karddal is felszerelkeztek. A közbelépő dragonyosok és a tömeg között dulakodás kezdődött, a katonák letartóztatták az ellenállni próbáló, fenyegetőző Hrudkát és több más résztvevőt is, mire az egyik padlásról kőzápor zúdult rájuk, de a dobálók közül is sikerült húszat elfogni. A zavargók tovább fenyegetőztek, hogy megszorongatják a zsidókat és a városi urakat, ezért a település vezetősége csapaterősítést kért. A zsidók mindezek ellenére viszonylagos nyugalommal viselték az eseményeket, és teljesen megbíztak a katonaságban.

Mivel a polgármester nem tudta kordában tartani a helyzetet, az alispán személyesen utazott oda, és elfogatási parancsot adott ki a lázadók vezetője, Rutka egykori adóbehajtót, aki azonban ellenállt a helyi hatóságoknak, és eleinte a kirendelt katonaságnak is. Miután sikerült őrizetbe venni, a városi fogda helyett a kaszárnyába vitték, nehogy a vele szimpatizáló lakosság ki tudja szabadítani. Rajta kívül még 13 embert tartóztattak le, és – az alispán jelentése szerint – ezzel lefejezték a mozgalmat.

Újlak, 1882. szeptember 24.

1882. szeptember 24-én éjszaka a Pozsony megyei Újlak faluban kilenc helyi paraszt betört az ottani, zsidó tulajdonban lévő kocsmába, és kényszerítették a kocsmárost, hogy adja nekik az egész borkészletét. Fizikailag azonban nem bántották, míg a helyszínre érkező szenci pandúrt megverték. Az eset következtében katonai csapatokat vezényeltek a közelben lévő Szentgyörgyre, ahol egyébként is zavargásoktól tartottak. Az ügy végtárgyalása 1883. február 27-én kezdődött, azonban azt a közvádló kérésére, aki a vádlottak körét még három főre ki akarta terjeszteni, elnapolták. A vádlottak ittasságukkal próbálták magyarázni tetteiket, ennek ellenére a bíróság a végül május 28-án megtartott végtárgyaláson bűnösnek találta őket házjog megsértése, rablás, hivatalos közeg elleni erőszak és zsarolás bűncselekményében, és több hónapos börtönbüntetést kaptak. Az elítéltek és a közvádló is fellebbezett az ítélet ellen.

Pozsony, 1882. szeptember 27. - október 4.

Pogromsorozat, lincselés, statárium

„Zsidóüldözés Magyarországon.” Pesti Hírlap, 1882. 10. 04., 5. o.

1882. szeptember 27-én egy pozsonyi veteránegylet szabadtéri koncertet adott. A rendezvényre összegyűlt tömegben több gyerek, fiatal és munkás „Éljen Istóczy!” kiáltásban tört ki, és bezúzta néhány zsidó ház ablakát. A városi őrségnek sikerült megfékeznie a rendbontókat. Szeptember 28-án este aztán mintegy ezer ember vonult az utcára, többségében fiatal (20 év alatti) tanoncok, hordárok, segédmunkások, csavargók és napszámosok. Ónodyt és Istóczyt éltetve sorra verték be a zsidó házak, boltok és műhelyek, valamint a zsidó általános iskola és a zsinagóga ablakait. Betörtek több zsidó fogadóba is, szétzúzták a berendezést és megcsapolták az alkoholkészletet. Boltokat is kifosztottak. A zsidókat kirángatták házaikból, és elkezdték maguk előtt hajtani az utcán. A közbeavatkozó városi rendőrök csak ideiglenesen tudták feltartóztatni a tömeget, mely szembeszállt a kivonuló fegyveres katonasággal is, kőzáport zúdítva rájuk. A városi rendőrparancsnok kérésére a helyi katonai vezetés további erősítést küldött. Azonban mire a katonák a zavargások által leginkább érintett távoli városrészbe értek, a tömeg magától feloszlott. Az este folyamán 40 rendbontót fogtak el, köztük egy katonát is, aki uszította a népet. A zavargók között számos értelmiségi is felbukkant. Ezek főleg német nyelven lázították a mintegy 2000 fős tömeget, melyet további mintegy 3000-en kísértek, időnként segítséget is nyújtva a rendbontóknak.

Szeptember 29-én a polgármester a Belügyminisztériumhoz fordult. A kormány szükség esetén engedélyezte fegyveres erő bevetését is. Esti és éjszakai kijárási tilalmat is elrendeltek.

A parancsnokság ígérete ellenére éjszaka nem volt elegendő katona az utcákon. Ezért egy kisebb csoportosulásnak sikerült feltörnie és kifosztania Kohn fűszeres boltját. Ezen kívül több helyen beverték az ablakokat, a Tedesco palota emeleti lakásából pedig kidobálták a háziúr bútorait. Ezen az éjszakán 48 embert tartóztattak le.

A mozgalom szervezett jellegére utal, hogy iparostanoncok már korábban nagy halom követ hordtak az utcákra, melyeket a randalírozók most az ablakok beverésére használtak fel. Többen úgy nyilatkoztak, hogy pénzt kaptak a részvételért. Nem csoda tehát, hogy a rendőri és katonai jelenlét ellenére a következő napokban is előfordultak atrocitások. Az iskolából hazafelé tartó diákok „Éljen Istóczy” kiáltásokkal próbálták beverni a zsidók ablakait. Ismét zsidókat vertek meg a nyílt utcán. A szuronnyal felvonuló rendőri és katonai egységeket a tömeg megtámadta. A városháza börtöne szinte megtelt. Sok nőt is letartóztattak, akik a zsidó házakból elrabolt javakat próbálták meg eladni.

A zsidó hitközség táviratban fordult Tisza Kálmánhoz, hogy biztosítson számukra katonai védelmet. Emellett zsidó önvédelmi alakulatokat is létrehoztak, amelyek a zsidónegyed utcáin járőröztek. Ez sem tudta azonban feltartóztatni a következő, szeptember 30-i támadást. A zsidó véderőt szétverték, a tömeg behatolt az uzsorások lakásába. Feldúlták a berendezést, a váltókat, kötvényeket, nyugtákat pedig kidobálták az utcára és elégették. Ezen a napon történt az első halálos kimenetelű incidens is: egy keresztényt zsidók agyonvertek. A rendőrfőnök közben a vámsorompókhoz is rendfenntartó erőket küldött, mert a nép a városon kívül is gyülekezni kezdett.

Tisza Kálmán miniszterelnök szeptember 30-án a kormány teljhatalmú megbízottjaként Pozsonyba küldte rendet tenni Jekelfalussy Lajost, a magyar királyi fővárosi államrendőrség vezetőjét. Szükség esetén a kormánybiztos akár statáriumot is kihirdethetett. Jekelfalussy utasítására a városvezetés még aznap közleményt adott ki. Eszerint a gyülekezéseket és csoportosulásokat katonai erővel fogják szétverni. A vendéglőket este 8-kor, a kocsmákat pedig este 6-kor be kellett zárni. A kormánybiztos megérkezése után a polgármester újra erősítést kért a katonai parancsnokságtól. Ennek eredményeképp gyalogos és lovas csapatok szállták meg a várost. A fokozott katonai jelenlétnek köszönhetően megszűntek a tömeges kihágások, bár egy-egy magányos garázdálkodót továbbra is letartóztattak. Október 1-jén például bedobták az országgyűlési küldött és egy keresztény professzor ablakát is, mert az elkövetők azt hitték, a helyi zsidó szabó lakik ott.

Időközben számos rémhír terjengett a városban. Beszélték, hogy a lázadók a légszesz- és dinamitgyárak felrobbantására készülnek, mások szerint Budapestről és Bécsből felfegyverzett jogászok érkeznek zsidókat irtani. Az események és a hírek hatására a helybeli tehetősebb zsidók október 1-ig összesen 2 millió forintot küldtek postán Bécsbe és más helyekre, mert nem érezték biztonságban vagyonukat. Sokan maguk is a császárvárosba menekültek családjukkal együtt, vagy otthonukat elhagyva szállodába költöztek. Ezekben a napokban Pozsony megye több településére is átterjedtek zavargások. Ennek oka lehetett, hogy a városból sok uszító vidékre menekült. A megrémült vidéki zsidók sokszor katonaság berendelését kérték a helyi elöljáróságtól, amivel azonban az amúgy is feszült keresztény lakosság nem mindig értett egyet. Ezért az alispán rendeletére a legtöbb környező faluban a tűzoltóság vette át a rendvédelmi feladatokat.

Október 1-jén a kormány a megye egész területére statáriumot hirdetett. Ennek értelmében rögtönítélő bírósági eljárás hatálya alá esett mindenki, aki rablásban, rablógyilkosságban elkövetőként vagy segítőként részt vett, lopott javakkal kereskedett vagy gyújtogatott. A statárium nem vonatkozott a 20 év alattiakra, szellemi fogyatékosokra, a magukat és segítőtársaikat megbánásból feladókra, illetve olyan gyanúsítottakra, akiknek bűnösségét a bírósági eljárás megindításától számított rövid időn belül nem sikerül bizonyítani. Többen is elégedetlenkedtek a statárium miatt. Az alispán például tiltakozott, amiért kikerült a kezéből az irányítás, a megyei képviselők pedig túlzásnak tartották az intézkedést.

Október 2-án további rendeletek és deklarációk is napvilágot láttak. A pozsonyi izraelita hitközségek elöljárói felhívásban intették nyugalomra hitsorsosaikat. A Belügyminisztérium körrendeletben szólította fel a törvényhatóságokat, hogy minden lehetséges intézkedést tegyenek meg a területükön történt kihágások felderítése, az újabb atrocitások megelőzése és a bűnösök kézre kerítése, megbüntetése érdekében. A városi tanács pedig határozatban fejezte ki sajnálatát és rosszallását az eseményekkel kapcsolatban.

Időközben Jekelfalussy kormánybiztos megindította a vizsgálatot, melynek során – a Pesti Hírlap értesülése szerint – nagyszabású zsidóellenes szervezkedés nyomaira bukkant. Az antiszemita szervezet tagjai előkelő és módos pozsonyi és bécsi polgárok voltak. Az értesülések szerint anyagilag támogatták és szervezték a lázongást. Több elfogott zavargó vallotta, hogy pénzt, szivart és élelmiszer-utalványokat kaptak a tüntetéseken való részvételért. Állítólag álszakállas, munkásöltözetbe bújt értelmiségiek járkáltak a tömegben, és ellenállásra, támadásra buzdítottak. Október 4-én már teljes volt a nyugalom. Ezért a megyei bizottság a statárium felfüggesztésére kérte a Belügyminisztériumot. Ez meg is történt, azonban a miniszterelnök felhatalmazta a főispánt, hogy szükség esetén bármikor újra életbe léptetheti a kényszerintézkedéseket. Másnap Jekelfalussy Lajost felmentették kormánybiztosi pozíciójából. A katonaság a hónap végére teljesen kivonult a városból. Október 9-ig összesen 146 embert tartóztattak le, közülük 19 ellen indult eljárás betörés és lopás vádjával. Az elfogottak többsége fiatal (17−40 év között) férfi volt, foglalkozásukra nézve munkások, iparosok (asztalos, kőműves, pék, cipész, kocsis, stb.), napszámosok.


Ivánka, 1882. szeptember 29-30.

A Pozsony megyei Ivánkán 1882. szeptember 29-ről 30-ra virradó éjszaka 4−8 ittas paraszt az egyik helyi zsidó lakos, Leer Adolf háza elé sereglett, lármáztak az ajtó előtt, majd betörték az egyik ablakot. Leer ijedt feleségétől cigarettát követeltek, amit az asszony teljesített is. Ezután a csoport elvonult, és egy másik zsidó házát is megrohamozták, árukat követelve. A hír hallatán a helyszínre sietett a községi bíró, és szétkergette a parasztokat, akik egy szemtanú elmondása szerint alsóbb társadalmi osztályhoz tartoztak, és máskor is szívesen vettek részt rendbontásban Később véres verekedés kezdődött a parasztok és a településre bevonult hidászok között, akik meg akarták rendszabályozni a kocsmában mulatozó helyieket. Az összeszólalkozással kezdődő konfliktus azzal végződött, hogy a parasztok felgyújtották egy zsidó házát, a katonák pedig többeket megvertek és letartóztattak.

Az elfogott zavargókat bíróság elé is állították, ahol első fokon a négy fővádlottat (Aramet, Fister, Luknár és Takács) 8−14 napi szabadságvesztésre ítélték. Másodfokon Arametet felmentették, Fister 8 havi, Luknár és Takács pedig 6 havi börtönbüntetést kapott. Az elítélek fellebbeztek az ítélet ellen. Az 1883. május 8-ára kitűzött végtárgyalást el kellett halasztani, mert a fővádlottak nem jelentek meg; a bíróság elrendelte, hogy erőszakkal vezessék őket elő.

Szentgyörgy, 1882. szeptember 30.

Randalírozók verik be a zsidók ablakait.

Cseklész, 1882. szeptember 30. - október 1.

1882. szeptember 30-áról október 1-jére virradó éjszaka hat, Pozsonyból a katonaság által elűzött antiszemita lázító érkezett a közeli Cseklészre, és a zsidók ellen uszították az uzsora miatt amúgy is elkeseredett helyi parasztságot. Éjfél körül mintegy 30−40, főleg német és szlovák származású paraszt rohanta meg a helyi zsidók házait, üzleteit és pincéit, melyeket részben kifosztottak és kiitták az italkészletüket, részben pedig összetörték az ingóságokat. Az egyik izraelita otthonát felgyújtották, ill. több másik házat is megkíséreltek lángokba borítani. A Pesti Hírlap tudósítója szerint nem annyira a zsidógyűlölet motiválta az elkövetőket, hanem az indulat és a pénzsóvárság. Reisz Dávid otthonát például, akinek legidősebb lánya öt forintot, dohányt és szivart adott az őt kifosztani akaró parasztoknak, békén hagyták. Azokat a zsidókat azonban, akik megkíséreltek ellenállni, a randalírozók megverték. Fleischmann Rozáliát, aki próbálta védeni házát a fosztogatóktól, a földre löktek és olyan durván bántalmazták, hogy elvesztette az eszméletét. Elterjedt a híre, hogy meghalt, de ez nem volt igaz.

Többen is megpróbálták lecsillapítani a zavargókat, úgy mint gr. Esterházy Antal cseklészi földbirtokos, a helyi jegyző és a katolikus plébános. Ez utóbbi csillapító hangú beszédet tartott, ami némi hatást gyakorolt a tömegre, azonban a grófot, a jegyzőt és a bírót megfenyegették, nehogy védelmükbe merjék venni a zsidókat. Az éjszaka folyamán a cseklészi zsidók, köztük számos súlyos sebesült, családjukkal együtt vasúton Budapestre vagy Bécsbe menekültek. A károsultak nyilatkozatai alapján az este 10 órától mintegy hajnali 6-ig tartó randalírozás során összesen 1266 Ft-os kár keletkezett. A távirati úton riasztott, másnap a helyszínre érkező járási szolgabíró által kezdeményezett kihallgatások során kiderült, hogy a zsidók részéről nem történt provokáció, a randalírozást 22 paraszt követte el, többségében napszámosok vagy munkanélküli csavargók. A szolgabíró azonban nem mert letartóztatásokat eszközölni, hiszen csak néhány pandúr volt vele, akiket szintén megtámadtak a feldühödött parasztok, alig tudtak elmenekülni. Így csak a kisbíróval doboltatta ki, hogy esténként tilos kettőnél több embernek együtt mutatkoznia, valamint hogy a fosztogatók még a katonaság megérkezése előtt vigyék a községházba a zsidóktól elrabolt tárgyakat, amire persze nem került sor.

Este aztán megérkezett 30 hidász, akiknek vonulását a helyi parasztság egy ideig némán figyelte, majd „Éljen Istóczy!” kiáltásokban és szidalmakban törtek ki. A szolgabíró távozásra szólította fel őket, de senki nem reagált, úgyhogy végül letartóztatták az előző éjjeli zavargások szintén a helyszínen lévő fő vezetőjét, Prikopsky Ferencet. A fiatal napszámos védekezni próbált, a katonák még a fogdában is alig tudták megfékezni. Letartóztatása még jobban feldühítette a helybeli parasztokat, akik Istóczyt éltetve és a zsidókat szidalmazva, fenyegetve csoportosultak a helyi kocsmában és környékén. A katonák erre kiürítették és bezárták a helyi kocsmát, majd szuronnyal igyekeztek elkergetni az embereket. A nap folyamán egyébként – nagy valószínűséggel cseklészi elkövetők − egy arra utazó zongorakészítőt is kiraboltak és súlyosan megsebesítettek.

Schott József alispán szigorú utasítást adott a zavargók elfogására és Pozsonyba szállítására. Ennek eredményeképp a következő napokban összesen 12 embert tartóztattak le, de közülük kilencen megszöktek, ellenük körözést adtak ki. A parasztok elégedetlenkedtek a katonai jelenlét szigorúsága és magas költségei miatt, és inkább a zsidókat kívánták vissza, mintsem a járőröket. A Pesti Hírlap értesülései szerint a megrémült cseklészi zsidók az események hatására elhatározták, hogy ingóságaikat hátrahagyva elköltöznek a városból. Az antiszemita hangulat ugyanis továbbra sem enyhült, például amikor a helyi Lusztig Lázár – akit korábban már ki is fosztottak, 1666 forintos kárt okozva neki – egy adósától akarta behajtani a tartozását, azonban csak az illető felesége volt otthon, aki kinyilvánította, hogy szívesen keresztülszúrná a zsidót egy késsel. A Preßburger Zeitungnak nyilatkozó forrás szerint azonban ez a két utóbbi hír csupán légből kapott.

A tettesek egy részét sikerült elfogni.

Sáp, 1882. szeptember-október

A Pozsony megyei Sápra 1882. szeptember végén, október elején három agitátor érkezett, akik a kocsmában itatták a helyieket, de onnan kidobták őket, mert nem fizettek. Erre átmentek a közeli Cseklészre, és onnan egy tizenkét fős társasággal tértek vissza verekedést kezdeményezni. Mivel a Cseklészen lévő vadászok nem bizonyultak elégnek a rend fenntartására mindkét községben, a szolgabíró katonai erősítést kert. Ennek eredményeképpen október 2-án éjjel egy szakasz katona érkezett Sápra, akik helyreállították a nyugalmat és tömegével fogták el a zavargókat.

Récse, 1882. szeptember 29. - október 1.

1882. szeptember 29-én a Pozsony megyei Récsén betörték egy zsidó és egy német keresztény uzsorás ablakait, de a pandúrok véget vetettek a zavargásnak. Október 1-jén betörték egy üzlet ablakát, a boltból pedig cigarettát és alkoholt vittek el. A zavargások főkolomposa elszökött, kőrözést adtak ki ellene. Jekelfalussy Lajos, a magyar királyi fővárosi államrendőrség vezetője és a kormány teljhatalmú pozsonyi megbízottja a helyi tűzoltóságot bízta meg a rend fenntartásával. A tűzoltók vállalták is a feladatot, így az alispán visszavonta a katonák kivezénylésére adott korábbi parancsot.

Bazin, 1882. október 1.

Istóczy hívei bezúzzák a zsidók ablakait

A pozsonyi zavargások a megye számos településére átterjedtek. Bazinban a helyi rendzavarók kezdetben Istóczyt éltették és zsidó házak falait mázolták be. Október 1-jén este szlovák napszámos- és tanonclegények betörték egy zsidó fűszerbolt ablakát. A támadók a polgármester és néhány helyi lakos közbelépésére szétszóródtak. Később azonban az újra összegyűlt tömeg megrohanta a zsidók házait, sorra zúzva be az ablakokat. Végül a tűzoltóknak és a Szentgyörgyről bevonuló katonaságnak sikerült helyreállítania a nyugalmat. Számos rendbontót letartóztattak. Ezek főleg más településekről származtak. Az atrocitások ellen határozottan fellépett a rendvédelmi feladatokat ellátó helyi tűzoltóparancsnok is, aki emiatt az egyik szomszédos faluból dühödt levelet kapott: az ismeretlen feladó egy éven belül végrehajtandó halálbüntetéssel fenyegette meg.

Illésháza, Sárosfa, 1882. október eleje

A csallóközi Illésházán és Sárosfán 1882. október elején betörték a zsidók ablakait. Az eset megismétlődésének elkerülése érdekében intézkedések történtek.


Forrás: „Zsidóellenes zavargások.” Pesti Hírlap, 1882. 10. 07., 9. o.

Ivánka, Horvátgurab, Diószeg, Nagymagyar, Sááp, Rados, 1882. október 1.

Éjszakai ablakbetörések és fosztogatások.

Stomfa, 1882. október 1.

A zsidó templom belseje Stomfán 1944 előtt (MZSML)

A Pozsony megyei Stomfán 1882. október 1-jén éjszaka beverték a zsidó lakosok, a helyi bíró és pandúrok házainak ablakait. Bár zsidóellenes erőszak kitörésétől tartva a helyi izraelita közösség már korábban katonai őrség kivezénylését kérte, de ezt nyomós ok hiányára hivatkozva nem teljesítették. Ehelyett a település elöljárósága a pandúrokból álló helyőrséget erősítette meg, mely csak hajnalra tudta helyreállítani a nyugalmat. Október 2-án délután megérkezett Bincsik Pál helyettes szolgabíró, és átvette a zavargásokról felvett jegyzőkönyveket a községi elöljáróságtól. A szolgabíró a település vezető tisztviselőivel és pandúrokkal együtt egész éjszaka ellenőrizte az őrséget, melyet az erőszakot elítélő helyi birtokos parasztokból állítottak fel; öt zavargót el is fogtak és a megyeházára szállítottak. Október 8-áről 9-ére virradó éjszaka ismét bevertek néhány ablakot, a közbelépő két pandúr közül az egyiket súlyosan bántalmazta a tömeg. Másnap harminc helyi parasztot tartóztattak le, akik részt vettek a zavargásokban. Ez utóbbi kravall hírét az alispán cáfolta, az ő elmondása alapján csak kocsmai hangoskodásról volt szó.


Forrás:

„Die antisemitischen Unruhen.” In: Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 10. 03., 1−2. o.

„Zsidóüldözés Magyarországon. A vasárnap esti zavargások.” In: Pesti Hírlap, 1882. 10. 03., 4−5. o.

„Die antisemitischen Unruhen im Komitate Preßburg.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 02., 1−2. o.

Esterházy István távirata Tisza Kálmánhoz, 1882. 10. 07. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3398

„Krawall in Stampfen.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 10. 11., 3−4.o.

Szempc (Szenc), 1882. október 1.

A szenci zsinagóga (MZSML)

A Preßburger Zeitung értesülése szerint 1882. október elején a Pozsony megyei Szencen két zugügyvéd agitált a zsidók ellen, de őket feljelentették, és az ott tartózkodó katonaságnak, ill. a helyi hatóságoknak sikerült helyreállítania a nyugalmat, az ottani zsidó és nem zsidó, de az antiszemitizmust elítélő lakosság közreműködésével. A Pesti Hírlap tudósítója azonban arról számolt be, hogy október 1-jén valóban kitörtek zsidóellenes zavargások. A helyi, főleg földműveléssel és lótenyésztéssel foglalkozó lakosság és a helyi zsidók között már addig sem volt túl harmonikus a viszony, a legutóbb a zsidó kocsmárosok által kimért rossz, a pletyka szerint mérgezett pálinka miatt elégedetlenkedtek az emberek. A kocsmákban zajló uszítás következményeképp az Istóczyt éltető, zsidókat fenyegető tömeg beverte a zsidók ablakait, a menekülőket pedig kövekkel dobálták meg. A szolgabíró és a helyi esküdtek az épületek elé álltak, hogy meggátolják a pusztítást, de a tömeg elsodorta őket. A szolgabíró távirati úton kért katonai erősítést az alispántól, aki ezt meg is ígérte, és addig a tűzoltókat utasította a rend fenntartására. Az érkező tűzoltók azonban a zavargók pártjára álltak, akik ekkor már botokkal és dorongokkal felfegyverkezve rohant a zsidók házaira, feszegette azok ajtaját. A kocsival a helyszínre érkező cseklészi és réthei antiszemiták is csatlakoztak a zsidóveréshez.

Időközben azonban a zsidóság is mintegy kétszáz fős őrséget szervezett, melynek tagjait revolverrel botokkal, késekkel, kövekkel, baltákkal fegyvereztek fel. A következő összecsapás során a zsidók a támadókra lőttek, egy zsidó megkéselt egy keresztényt, és „üssétek le a gójokat!” kiáltások hallatszottak. Az erőszaknak a hajnali 3 órakor kiérkező másfél századnyi katonaság vetett végül véget, bár a bakák között sok volt az antiszemita. A helyi lakosság nagy részét kitevő mintegy 1000 fős zsidóság tagjai közül sokan rémülten menekültek el a településről.

Egy fővárosi lap tudósítása szerint október 5-én egy zsidó lakos házának összes ablakát betörte egy Csipcki nevű paraszt, akit el is fogtak. A tudósító szerint félelem uralkodik a településen, ahol további atrocitásoktól tartanak. A Preßburger Zeitung értesülései szerint azonban ezek az hírek túlzóak: ittas egyének valóban elkövettek kihágásokat, de ezek korántsem a zsidók ellen irányultak. Ezenfelül a megyei alispánhoz sem érkezett jelentés antiszemita zavargásokról.

Magyarbél, 1882. október 1-8.

A katolikus templom Magyarbélen

1882. október 1-jén a Pozsony megyei Magyarbélen, mintegy harminc fiatal férfi gyűlt össze az utcán, akik betörték két fűszerbolt ablakait, majd Istóczyt éltetve Weisz Ábrahám üzletéhez vonultak. Miután köveket dobtak a ház ajtajára és ablakára, a kereskedő beengedte a zavargókat, és kiszolgálta őket alkohollal és dohánnyal. Erre a csoport „Éljen Istóczy!” helyett „Éljen Ábrahám bácsi!” kiáltásokkal vonult tovább. A zsidóellenes fenyegetéseket üvöltöző parasztok ezután Reisner Adolf vendéglőjébe tértek be, ahol közülük ketten, Szemela Károly és Marsovszky György fenyegetőzve követelt pálinkát a tulajdonostól, melyet aztán szétosztottak maguk és a többiek között. Szemela ezután a földre csapta a helyiségben lévő petróleumlámpát és így felgyújtotta a szobát; a tüzet csak nagy nehezen sikerült megfékezni. A zűrzavarban Marsovszky betörte az ablakokat. Mire a pandúrok megérkeztek, a tettesek már odébbálltak. A fenyegetőzés és rombolás egy másik zsidó tulajdonban lévő kocsmában is megismétlődött. A helyszínre siető szolgabíró és városi elöljáróság felszólítása ellenére a randalírozók nem tértek haza, hanem reggelig az italmérésben maradtak, majd fizetés nélkül távoztak. Másnap is sor került atrocitásokra, aminek hatására a magyarbéli nagybirtokos, Gyiokó Konstantin időlegesen a kastélyába fogadta a településről menekülő zsidókat, házaik elé pedig saját béreseiből szervezett őrséget állított.

Ennek ellenére október 8-án ismét összegyűltek a zavargók, akik ekkor Batuszka János vezetésével Reisz Mór kereskedőtől követeltek ingyen szivart, amit az először teljesített is. Amikor azonban Batuszka István is megjelent hasonló szándékkal, a tulajdonos riasztani akarta a helyi képviselőt, mire Batuszka elkezdte őt fojtogatni. Reisznek végül sikerült elszaladnia a képviselőhöz, de mire az a helyszínre érkezett, a társaság már megint Reisnernél volt, akinek feleségét és lányát életveszélyesen megfenyegették. A Magyarbélre küldött katonaság parancsnoka elrendelte Batuszka János letartóztatását, azonban Batuszka István ezt életveszélyes fenyegetésekkel megakadályozta. Végül a katonáknak mégis sikerült néhány résztvevőt letartóztatni, és így helyre tudták állítani a rendet.

A nyugalom helyreállítására végül katonai erőt kellett bevetni, de a szolgabíró, a jegyző, a helyi hivatalnokok és az egész városi elöljáróság is sokat tett az indulatok megfékezéséért. Nekik, a nagybirtokosnak, valamint a házát már a zavargások kitörésétől kezdve megvédő férfiaknak is köszönetet mondott a Pressburger Zeitungnak írt levelében Popper Mór, a helyi izraelita hitközség elnöke, aki szerint valószínűleg idegen (akár külföldi) agitátorok állhatnak az események mögött.  

Éberhard, 1882. október 1. körül

A Pozsony közelében található Éberhardon 1882 októberében beverték egy zsidó lakos házának ablakait. A tettesek lebuktak és feljelentette őket a királyi ügyész.

Nagymagyar, 1882. október 2.

1882. október 2-án éjjel a csallóközi Nagymagyaron betörtek 18 ablakot. Az iparosokból és szolgalegényekből álló tüntetőkhöz csenkei lakosok is csatlakoztak, Láhó János ottani kisbirtokos vezetésével. A zavargókat végül katonai karhatalommal sikerült megfékezni. A szolgabíró rendeletet adott ki, hogy a kocsmákat pénzbírság terhe mellett este 8 órakor be kell zárni; egy kocsmárosnét, aki ennek ellenére éjjel is nyitva tartotta italmérését, 50 forintra meg is bírságolták.

Magyar- és Német-Diószeg, 1882. október 2., 1882. október 2.

1882. október 2-án éjjel zsidóellenes zavargások törtek ki a Pozsony megyei Magyar- és Németdiószegen: helyi lakosok betörték a településen található összes zsidó ház ablakát, valamint két zsidó kereskedő üzletének ajtaját is. Ezen kívül egy kereskedőt, aki a házát ért támadás során előjött otthonából, a földre tepertek, megvertek és az utca melletti árokba löktek. A hatóságoknak sikerült elfognia a főbűnösöket, és így lefejezni a mozgalmat. Az ügyben indított vizsgálat megállapította, hogy összesen 10 személyt ért vagyoni kár, összesen 43 forint értékben. A diószegi izraelita hitközség táviratilag kért segítséget a miniszterelnöktől, mivel életük és vagyonuk veszélyben forog, a községi elöljáróság pedig semmit nem tesz az ügyben. Az információt Tisza Kálmán továbbította Esterházy főispán és kormánybiztosnak, aki erre közölte, hogy megtette a szükséges intézkedéseket. Ezen kívül a nemhivatalos táviratokat küldők nevei iránt érdeklődött Tiszánál, hogy felelősségre vonhassa a túlzott és nyugtalanító hírek terjesztőit.

A tíz vádlott ellen, akiket az erőszakos cselekményben való részvétel miatt tartóztattak le, bírósági eljárás indult, melynek végtárgyalása november 3-án zajlott a pozsonyi bíróságon. A vádlottak beismerték, hogy részt vettek a megmozdulásban, és többségük bevallotta, hogy ablakokat is bevert, de azzal védekeztek, hogy ittasak voltak, magukkal ragadta őket a tömeg, és nem akartak zsidókat bántani. Ketten pedig azt nyilatkozták, hogy a zsidók átverték őket, ezért haragudtak rájuk. A már korábban szabadon engedett, Bárczi és Tóth nevű nagymacsádi lakosokat nevezték meg a zavargások fő előidézőiként, akik a magyar-diószegi kocsmában a zsidók ellen uszították az ott összegyűlt társaságot. A tárgyaláson meghallgatott zsidó károsultak és szemtanúk azt nyilatkozták, hogy az ablakok beverésén kívül más komolyabb kár nem érte őket, bár a zavargók néhány esetben igen fenyegetően léptek fel, egyiküket pedig megrángatták és paprikát szórtak a szemébe. Mégis mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy lemondanak a kártérítésről, és a bűnügyi eljárás folytatását sem kívánják.

Szenc, 1882. október 2-3.

1882. október 2-án a Pozsony megyei Szencen este 6 óra körül összegyűltek a piactéren a parasztok, és Istóczyt éltetve, a zsidókat szidalmazva vonultak végig az utcákon, pánikba ejtve ezzel a helyi zsidóságot. A zavargók számos zsidó ház ablakát beverték, de a helyi szolgabíró, az alszolgabíró és a községi jegyző fellépésének, valamint a zsidók fegyelmezett viselkedésének köszönhetően sikerült megfékezni a tömeget. Hajnalban megérkezett a Pozsonyból idehívott katonaság is, és a zavargások számos résztvevőjét letartóztatták. Azonban továbbra is érezhető volt a keresztény lakosság indulata, és a megnövelt katonai jelenlét is tovább fokozta a zsidó lakosok félelemérzetét. Elterjedt a hír, hogy másnapra újabb zavargások várhatók, ami miatt több család elutazott a városból; ezen kívül információk érkeztek a szomszéd településeken (Födémes, Sáb, Sárfő) zajló fosztogatásokról is.

Somorja, 1882. október 2-3.

1882. október 2-áról 3-ára virradó éjszaka a Pozsony megyei Somorjában néhány munkástanonc egy állami hivatalnok vezetésével beverte több helyi zsidó lakos házának ablakát. Az egész éjszaka járőröző polgármesternek és városi ügyésznek köszönhetően nem került sor komolyabb atrocitásokra. A felbujtó hivatalnokot erőszakkal tartóztatták le, mert megpróbált ellenállni.

Nagyszombat, 1882. október 2-5.

1882. október 2-án Nagyszombatban zavargások törtek ki, melyekre az szolgáltatott kiváltó okot, hogy egy helyi zsidót, Laufert sértegetett egy házmester neje (más újságok szerint kofa vagy egy napszámos özvegye), majd az arcába köpött, mire Laufer megverte az asszonyt. A Pester Lloyd levelezője szerint a verekedés oka az volt, hogy a bolt előtt elsétáló Marecsekné lányát meglökte Laufer fia. Az asszony bepanaszolta a gyereket a szülőknél, akik erre szidalmazni kezdték őt, mire ő leköpte a zsidó házaspárt. Az épp ekkor esedékes hetivásárról a bolt elé sereglő mintegy 500 fős tömeg szitkozódásokban és „Éljen Istóczy!” kiáltásokban tört ki, néhány botokkal felfegyverkezett rendbontó pedig be akart törni a boltba, hogy meglincseljék Laufert. Egy helyi képviselő beavatkozásának köszönhetően sikerült féken tartani a tömeget. Laufert és nejét a városkapitány elfogatta, de az asszonyt hamarosan szabadon engedték. A férfit is el akarták engedni, de az erőszak fokozódásától félő helyi zsidók tiltakoztak ez ellen. Október 3-án éjjel ismét számos ablakot törtek be zsidók által lakott utcákban, és megrongálták, feldúlták a házakat, bár fosztogatásra ezúttal nem került sor; az ijedt zsidók pedig a pincébe menekültek.

Az erőszakos események újbóli megismétlődésétől tartó zsidók 1882. október 4-én delegációt küldtek gróf Esterházy Istvánhoz, Pozsony megye főispánjához, aki a Szereden állomásozó dragonyosokat Nagyszombatba küldte, és utasította a községi hatóságokat, hogy saját hatáskörükben és felelősségükre 24 órán belül állítsák helyre a rendet. Ennek ellenére aznap este is sor került zavargásokra, a városon végigvonuló, Istóczyt éltető csőcselék az összes zsidó ház ablakát beverte, egy asszony súlyosan megsérült. A helyszínre érkező gyalogezred katonasága kiürítette a főutcát, valamint elfogtak öt napszámost és két inast, akiket ablakbeverésen kaptak rajta. A rendet végül október 5-ére sikerült helyreállítani. A szolgabíró azonban hamarosan ismét katonaságot kért, mert 800 mezei munkás ellenőrzésére Apácára kellett küldenie egy zászlóaljat.

Az október 5-én összeülő rendkívüli közgyűlésen a városi képviselőtestület felháborodásának adott hangot az események kapcsán, és hangsúlyozták, hogy az izraelitáknak tapintatosabb magatartásra kell törekedniük. Továbbá elrendelték, hogy az iskolai hatóságok szigorú ellenőrzés által akadályozzák meg a tanulók részvételét a zavargásokban, éjjelente polgári biztosok vezetése alatt őrjáratok cirkáljanak az utcákon, valamint a kocsmákat este 8-kor zárják be.

Vágszered, 1882. október 3-4.

A Pozsony megyei Vágszereden a már régebb óta tartó élénk zsidóellenes agitáció során 1882. október 3-ára fizikai erőszak alkalmazását is kilátásba helyezték a helyi antiszemiták. Erre végül nem került sor, többek között az erőszak ellen határozottan fellépő helyi lelkésznek, valamint a biztonsági óvintézkedésekről gondoskodó polgármesternek és alpolgármesternek köszönhetően, akik a szolgabírót is meggyőzték arról, hogy hívjon katonai erősítést a városba. Egy városszéli ház ablakait azonban még így is beverték. Egy, a Pressburger Zeitungnak eljuttatott jelentés szerint október 4-én már teljes nyugalom volt a városban; a levelező elsősorban a szlovák lakosságot tette felelőssé az erőszak kitöréséért, ill. megjegyezte, hogy a történtek egyetlen pozitív következménye néhány uzsorás távozása a városból, „ha ugyan vissza nem jönnek.” Ennek némileg ellentmond, hogy a vágszeredi elöljáró sürgönyt küldött az alispánnak, melyben a településen uralkodó nyugtalanságra és az erőszak kitörésének veszélyére hivatkozva kérte, hogy a zsidó hitközség költségén küldjenek 100 gyalogost a helyszínre, az október 4-i vásár biztosítására.

Dunaszerdahely, Nyárasd, Baka, 1882. október 4.

Dunaszerdahely a Monarchia időszakában (MZSML)

1882. október elején Dunaszerdahelyen a Pozsony megye több településén tomboló erőszak elterjedésének megelőzése érdekében a szolgabíró és a városi elöljáróság elrendelte, hogy a pandúrok egész nap a városban járőrözzenek, éjszakánként a helyi tűzoltóság és a lakosság soraiból toborzott őrség vigyázzon a rendre, valamint megtiltotta a nyilvános gyülekezést és éjszakai kijárási tilalmat vezetett be. A rendeleteket falragaszok formájában városszerte kifüggesztették, és többeket le is tartóztattak. Az óvintézkedéseknek köszönhetően aznap még sikerült elkerülni a nagyobb összecsapásokat. A következő estéken azonban zsidó lakosok ablakát többször is beverték, október 4-én éjszaka pedig suszter-, kovács- és bognárlegények valóságos kőzáport zúdítottak az izraeliták házainak ajtajára és ablakára. A zsidók védekezni kényszerültek, így végül nagy verekedés tört ki, melynek során több, a közeli településekről származó rendbontó fejét beverték. A rendet a közbelépő tűzoltóparancsnoknak és tűzoltószázadosnak, ill. bírósági jegyzőnek sikerült este 10 óra körül helyreállítania. A későbbiekben a tűzoltóparancsnok vezetésével polgárőrséget szerveztek, és elrendelték a vendéglátóhelyek este 6-kor történő bezárását. A városvezetés október 5-i ülésén felmerült a katonaság behívásának kérdése, de ezt végül nem tartották szükségesnek. Időközben azonban a szomszéd településeken folyamatosan zsidóellenes kihágásokra került sor: Nyárasdon beverték zsidó lakások ablakát, Bakán egy paraszt antiszemita kokárdákat osztogatott.


http://magyarzsido.hu/index.php?option=com_catalogue&view=detail&id=93&Itemid=20

Pudmeric, 1882. október 5.

A Pozsony megyei Pudmericen 1882. október 5-én egy főleg munkanélküli csavargókból álló csoport vonult Blau Simon vendéglős háza elé, és pálinkát követeltek tőle. A megrémült fogadós teljesítette a kérést, de a lerészegedő csőcselék üvöltözve benyomult a kocsmába, összetörte a bútorokat és az épp ott tartózkodó istvánfalvi kocsmárost megverték. A helyszínre érkező helyi jegyzőnek, elöljárónak és több higgadt parasztgazdának végül sikerült lecsillapítania a zavargókat, akik közül hármat letartóztattak. A továbbra is feszült légkörben felfegyverzett parasztokból álló őrséget szerveztek a településen.

Galánta és környéke: Alsószéli, Pered, Királyrév, 1882. október 10.

1882. október 10-én katonai ellenőrzésről hazatérő tartalékosok a Pozsony megyei Alszószéli, Pered és Királyrév községekben beverték a zsidók ablakait, Alsószéliben pedig az elöljárók és a községi képviselők közül többeket is súlyosan megsebesítettek. Az ezt megelőző napokban Alsó-, Felsőszéliben és Galántán zsidóellenes izgató leveleket találtak, valamint a diószegi szolgabíró is kapott egy ilyen küldeményt.

Gajar, 1882. október 10.

1882. október 10-én este a Pozsony megyei Gajaron ismeretlenek beverték öt zsidó kereskedő ablakát, a tetteseket nem tudták elfogni. Másnap az esetet jelentették a malackai szolgabírói hivatalnak, mire a városba érkezett a helyettes szolgabíró, és vizsgálatot rendelt el a helyi őrség, a városvezetés és a vendéglősök ellen. További rendzavarás nem történt, de a felelősöket nem sikerült előkeríteni.

Dévényújfalu, 1882. október 10.

A Pozsony megyei Dévényújfalun 1882. október 10. környékén beverték a zsidók lakta házak ablakát.

Pozsony, 1883. július 20. és augusztus 5. között

A pozsonyi zsinagóga utcája (MZSML)

1883. július végén Pozsonyban több esetben is megtámadtak és megvertek zsidókat az utcán és udvarokban. Július 20-án Löwenfeld, egy 81 éves házaló zsidó ment be az egyik pékműhelybe, ahol a péklegények behívták az udvarban lévő konyhába azzal az ürüggyel, hogy télikabátot akarnak neki eladni. A belépő öregember mögött elreteszelték az ajtót, majd fojtogatni kezdték, mellbe rúgták és késsel megfenyegették. Löwenfeld segélykiáltására megérkezett a pékné, és véget vetett a kegyetlenkedésnek. A kiszabadult házaló az ajtóban összerogyott, néhány járókelő térítette magához. Másnap egy Eisenstädter nevű zsidót támadtak meg ketten a sétatéren, és többször arcon ütötték. A verekedés színhelyén nagy tumultus támadt, többen „Éljen Istóczy!” kiáltásokban törtek ki. A tömeget a rendőrség oszlatta fel.

Július 22-én egy Kohl nevű kereskedő bántalmazott egy zsidó kereskedősegédet, Löblt, akit saját gazdája küldött hozzá egy számlával. Kohl felháborodott, hogy miért hozzá jött a számlával a legény, megfenyegette, hogy kitépi a fülét, és valóban úgy megrángatta Löbl fülét, hogy az vérezni kezdett. A kereskedősegédnek sikerült kiszabadulnia és orvoshoz mennie, aki igazolást adott neki a történtekről. Az esetet bejelentették az illetékes hatóságnál, mely vizsgálatot indított az ügyben.

Július 31-én a sétatéren gyűltek össze többen, fütyülve és „Éljen Istcózy!” kiáltásokat hallatva, de a rendőrség feloszlatta a csoportosulást. A főispán egyeztetett a városi rendőrkapitánnyal és katonai parancsnokkal a további teendők ügyében. Augusztus 1-jén ismét mintegy 3−400 fő, főleg fiúk, gyűlt össze a sétatéren, ahonnan fütyülve, ordítva vonultak végig a városon. Eközben egyre többen csatlakoztak hozzájuk, és lövések is dördültek. A helyszínre érkező rendőrök segítésére katonaság is kivonult, megszállták a város előre kijelölt pontjait, lezártak néhány utcát, a rendőrségnek pedig sikerült erélyes fellépésével feloszlatnia a tömeget. Egy zsidó kereskedő ablakának beverésén kívül más atrocitás nem történt. Három zavargót elfogtak, az egyiket kitoloncolták, a másik kettőt bezárták. Az utcai lármázások még másnap is folytatódtak, de a tömeget a rendőrség és a katonaság együttes közreműködésével ismét sikerült feloszlatni.

A főispán a belügyminiszternek küldött jelentésében kifejtette, hogy az antiszemita zavargások kiindulópontjául Simonyi István antiszemita országgyűlési képviselő Westungarischer Grenzbote c. lapjának zsidóellenes cikkei szolgáltak, ezért a főispán el is határozta, hogy minden lehetséges eszközzel fellép az uszító politikus ellen.

A kihágások azonban a következő napokban is folytatódtak: augusztus 3-án és 4-én is antiszemita csoportok gyülekeztek az utcákon és a kocsmákban, hangosan éltetve Istóczyt, Scharf Móricot és a helyi antiszemita vezéreket. A főleg mesterlegényekből, hordárokból, inasokból összeverődött, 3−400 fős tömeg valósággal ellepte a köztereket, inzultálta a járókelőket, és számos zsidó ház ablakát beverték. A helyszínre érkező rendőrség nem bírta megfékezni a zavargókat, ezért katonai segítséget kértek. Az előreszegezett szuronyokkal kivonuló helyőrségnek sikerült szétkergetnie a tömeget, de még ezután is éljenzések hallatszottak innen-onnan, ami teljesen megzavarta a katonákat, és néhány olyan embert is le akartak tartóztatni, akik csak csillapítani akarták a zavargókat. A zsidók is kezdtek kihívóan viselkedni, és néha olyan egyének letartóztatását követelték a katonáktól, akik nem is akarták őket bántani. A városi tanács városszerte kiragasztott felhívásokon figyelmeztette a lakosságot, hogy tartózkodjanak a csoportosulásoktól, mert ezt szükség esetén fegyveres erővel fogják megakadályozni. A katonák folyamatosan járőröztek, néhány utcát kordonnal lezártak, így hamarosan lecsillapodtak a végül már csak a külvárosokra korlátozódó zavargások. Augusztus 5-én hajnalban részeg munkások kezdtek el zajongani, de a katonák szétverték a csoportot. Összesen 9 embert fogtak el, akik közül hatot átadtak a járásbíróságnak, hármat pedig szabadon engedtek. Végül egy dévényi napszámost 2 napi, egy Nyitra megyei és egy németországi (poseni) asztalost 1−1 napi fogságra ítéltek.


Nagyszombat, 1883. augusztus 21.

A nagyszombati zsidó templom (MZSML)

1883. augusztus 21-én a megrongálták a nagyszombati zsidó temető tizenkét legszebb síremlékét, melyeket részben kidöntöttek, részben darabokra törtek. A vandalizmus általános felháborodást váltott ki, a rendőrség megkezdte a nyomozást a tettesek után. A határcsőszöket nagyobb éberségre utasították, a tettesek előkerítéséért pedig 50 Ft jutalomdíjat ajánlottak fel, de kilétük kiderítését az is hátráltatta, hogy a temető a várostól távol, félreeső helyen feküdt.

A településen ezzel párhuzamosan antiszemita uszítás is folyt, ami miatt az izraeliták aggodalommal várták a szeptemberben esedékes országos vásárt. Az alispán ezért intézkedett, hogy a Nagyszombaton tartózkodó honvédzászlóalj-parancsnokság készenlétben tartson egy csapatot, mely a polgármester kérésére rögtön kivonul. A járási szolgabírókat utasította, hogy mindenféle megmozdulást figyeljenek, és azt távirati úton rögtön jelentsék. A nagyobb forgalmú helyek felügyeletére is történtek intézkedések, szükség esetén katonai karhatalom igénybe vételével.

Nagymagyar, 1883. augusztus 26-27.

1883. augusztus 26-án éjjel a Pozsony megyei Nagymagyarban mintegy 100−150 fős, főleg cselédekből és napszámosokból álló lármázó tömeg beverte helyi zsidó lakosok ablakait. Két boltba is betörtek, ahol összezúzták a bútorokat, valamint élelmiszert és pénzt raboltak. A bíró és a közjegyző társaságában a helyszínre érkező pandúroknak, rendőröknek és tűzoltóknak sikerült megfékeznie a zavargókat. Azonban az összecsapás közben bántalmazták a bírót, a közjegyzőt nyakon szúrták, az egyik pandúrt pedig súlyosan megsebesítették. A táviratilag értesített járási szolgabíró vizsgálatot indított az ügyben, melynek során három egyént letartóztatott.

Az is megállapították, hogy a kihágásban néhány suhancot kivéve nagymagyariak nem vettek részt, sőt, ők inkább segítettek az indulatok megfékezésében. Az alispán ezért úgy intézkedett, hogy a közlekedési csomópontként szolgáló községben a következő napokon, szombaton és vasárnap a közeli olgyai fióklaktanyában elszállásolt lovas száza egy csapata őrjáratokat tartson, és hazaküldje a vidékről összesereglő embereket. A megye többi szolgabíráját és polgármesterét pedig arra utasította, hogy hétvégén felügyeljék a nagyobb forgalmú helyeket, szükség esetén katonai karhatalom segítségével, és az esetleges rendbontásokról távirati úton haladéktalanul számoljanak be az alispánnak.

Nagyszombat, 1883. szeptember 2.

Ismét zsidóellenes zavargásra kerül sor a településen.