Csetnik


Szélsőségesen nacionalista szerb mozgalom és paramilitáris haderő. Elnevezése az osztag, század jelentésű četa szóból ered. Az alakulatban szolgáló katonákat nevezik csetniknek. A csetnik mozgalmat eredetileg a 20. század legelején, az oszmán hódítás elleni küzdelem céljából hozták létre. Az első Jugoszlávia 1941-es szétesésekor Drazsa Mihajlovics vezetésével újjáalakul. Kezdetben a náci és fasiszta megszállók ellen harcol, majd az első jugoszláv polgárháború keretében a Tito vezette partizánsereggel vív brutális harcokat. A mozgalom Vojiszlav Seselj vezetésével a rendszerváltás időszakában újra megszerveződik. A horvátországi és boszniai háborúban a csetnikek számtalan háborús és emberiség ellenes bűncselekményben, mészárlás, etnikai tisztogatásban vesznek részt.

topcargo кидалы