Krajinai Szerb Köztársaság (Republika Srpska Krajina - RSK)


1991-ben önkényesen kikiáltott szerb entitás Horvátország területén. Nemzetközileg nem ismerték el a terület függetlenségét. A krajina elnevezés magyarul határőrvidéket jelent. Horvátországban három elszakadni vágyó, szerb többségű autonóm kerület (Srpska Autonomna Oblast – SAO) tartozott hozzá. Ezek a következők voltak: a knini, nyugat-szlavóniai és kelet-szlavóniai, braranyai és szerémségi autonóm kerületek. Bosznia-Hercegovina területén 1991-től a helyi radikális szerbek hasonló autonóm területeket hoztak létre: (Bosanska Krajina (Banja Luka központtal), Észak-Kelet Bosznia, Romanija, Kelet Hercegovina). A boszniai háború során ezek egyesülésével jött létre a Radovan Karadzsics vezette boszniai Szerb Köztársaság.

Фильчаков