Usztasa - Horvát Forradalmi Mozgalom (Ustaša - Hrvatski Revolucionarni Pokret)


Szélsőségesen nacionalista, horvát szeparatista mozgalom. Etimológiailag az ustasnik, felkelő szóra vezethető vissza. Eredetileg a 19. században az Osztrák-Magyar Monarchiában jött létre. A két világháború között Ante Pavelics vezetésével alakult újra. Célja Horvátország Jugoszláviából való kiválása, a nagyhorvát állam megteremtése. Tagjai gyakran szerveztek terrorista merényleteket politikai ellenfeleik ellen. A második világháború alatt a mozgalom népirtást szervezett és etnikai tisztogatást folytatott a szerbek, zsidók és romák ellen. Áldozataik száma 350-400 ezer főre tehető. Az usztasák által kikiáltott, nácikkal és fasisztákkal kollaboráló Független Horvát Állam vezetője (poglavnik) a pártot irányító Ante Pavelics volt. 1945-ben feloszlatták, tagjainak jelentős része a Tito által elrendelt tisztogatások során halt meg.

прокурор Фильчаков