5. „…összesen 137 346… Mindazonáltal, ha egy zsidónő terhes lesz, akkor likvidálni kell…”


 

 

 

Részletek az Einsatzkommando 3-at irányító Karl Jäger SS-Standartenführer összefoglaló jelentéséből, 1941. december 1.

 

„A Biztonsági Rendőrség és az SD főparancsnoka, Kauen (Kovno)

Kauen (Kovno) 1941. december 1.Titkos birodalmi ügy!

 

Az Einsatzkommando 3 által 1941. december 1-ig végrehajtott kivégzések összefoglaló kimutatása

A biztonsági rendőrségi feladatok átvétele Litvániában az Einsatzkommando 3 által, 1941. július 2.

Az Einsatzkommando 3 a vilniuszi területet augusztus 9-én, a schauleni területet 1942. október 2-án vette át. Eddig az időpontig az Einsatzkommando 9 kezelte Vilniuszt és az Einsatzkommando 2 kezelte Schaulent.

 

A litván partizánok által a parancsomra és irányításom alatt végrehajtott kivégzései:

 

41. július 4. Kauen, VII. erőd - 416 zsidó, 47 zsidónő

41. július 6. Kauen, VII. erőd – zsidók 2514

 

Az SS-Untersturmführer Hamann és az Einsatzkommando 3 8-10 megfelelő embere által vezetett motorizált kommandó felállítását követően, a litván partizánokkal együttműködve a következő műveletek kerültek végrehajtásra:

41. július 7. Mariampole - zsidók 32

….”

 

A jelentés 6. oldala így végződik:

„Áthozatal (az előző oldalakról): 99 804
41. szeptember 12. Wilna városa 993 zsidó 1670 zsidónő 771 zsidógyerek 3 334
41. szeptember 17. " 337 " 667 " 247 " 1 271
és 4 litván kommunista
41. szeptember 20. Nemencing 128 zsidó 176 zsidónő 99 zsidógyerek 403
41. szeptember 22. Novo-Wilejka 468 " 495 " 196 " 1 159
41. szeptember 24. Rieum 512 " 744 " 511 " 1 767
41. szeptember 25. Jahiunai 215 " 228 " 131 " 575
41. szeptember 27. Eysisky 989 " 1636 " 821 " 3 446

Az EK + alegysége Minszkben
41. szeptember 28-tól október 17-ig:
Pleschnitza,
Bicholin,
Scak,
Bober,
Uzda 620 zsidó 1285 zsidónő 1126 zsidógyerek
és 19 kommunista 3 050

133 346
Pogromok és kivégzések során elsősorban partizánok révén kivégzett 4 000
Összesen 137 346

 

Ma megállapíthatom, hogy a litvániai zsidókérdés megoldásának célját az Einsatzkommando teljesítette. Litvániában a dolgozó zsidókon és családjukon kívül nincsenek már zsidók. Az ő számuk:

Shavliban mintegy 4500

Kovnoban mintegy 15 000

Vilnaban mintegy 15 000

 

Ezeket a dolgozó zsidókat és családjukat is le akartam teríteni, de a civil hatóságok (Reichskommissar) és a Wehrmacht a legélesebben rám támadtak és kiadtak egy utasítást, amely megtiltotta ezeknek a zsidóknak és családjuknak az agyonlövetését…Az ilyen akciók végrahajtása mindenekelőtt szervezési problémát jelent. A döntés, hogy valamennyi kerületet megtisztítsuk a zsidóktól, valamennyi akció esetében átfogó előkészületeket és a helyi feltételek tanulmányozását igényli. A zsidókat egy vagy több helységbe kell összegyűjteni, a helyszínt a számuknak megfelelően kell kiválasztani és gödröket kell ásatni. A gyűjtési pontok és a gödrök közötti menettávolság átlagosan 4-5 kilométer. A zsidókat 500 fős csoportokban hozzák a kivégzés helyszínére, az egyes csoportok közötti távolság legalább 2 kilométer. Hogy ennek során milyen nehézségeket és milyen idegfeszítő munkát kell teljesíteni, néhány véletlen példa mutatja…Úgy vélem, hogy az EK 3 számára a zsidóellenes akciók lényegében befejeződtek…Azon a véleményen vagyok, hogy a dolgozó zsidó férfiakat a szaporodást megelőzendő azonnal sterilizálni kell. Mindazonáltal, ha egy zsidónő terhes lesz, akkor likvidálni kell…”

Фильчаков прокурор харькова