8-9.„Ostland területén valamennyi zsidót likvidálni kell?”


Részletek az ostlandi Reichskommissar, Hinrich Lohse és a Megszállt Keleti Területek Birodalmi Minisztériuma között a zsidókérdésről folytatott levelezésből, 1941. november-december.

 

„Megtiltottam a vad (értsd: engedély nélküli) zsidókivégzéseket (Judenexekutionen) Libauban (Liepaja), mert felelőtlen módon hajtották végre őket. Lenne olyan kedves informálni, hogy vajon október 31-én kelt megkeresése olyan utasításként értelmezendő, hogy az Ostland területén valamennyi zsidót likvidálni kell (alle Juden im Ostland liquidiert werden sollen)? Korra, nemre és gazdasági követelményekre (például a Wehrmacht fegyveripar számára kért szakmunkások iránti követelései) tekintet nélkül hajtandó végre? Természetesen az Ostland zsidóktól való megtisztítása egy nagyon fontos feladat; a megoldásnak azonban tekintettel kell lennie a termelési követelményekre…”

 

Lohse egy hónappal később, 1941. december 18-án kapott baljós választ Rosenberg miniszter hivatalától. A levél, más forrásokkal együtt feltételezhetően arra utal, hogy ezalatt Berlinben megszületett a döntés a végső megoldásról.

 

 

„Titkos birodalmi ügy…Időközben a zsidókérdés szóbeli tárgyalások útján feltehetően tisztázódott. Gazdasági megfontolások elvből nem vehetők figyelembe a probléma rendezése során. A továbbiakban kérjük, hogy bármely felmerülő kérdést intézzen közvetlenül az SS és a rendőrség főparancsnokához.”

Фильчаков прокурор харьков