Mile Budak (1889-1945)


Mile Budak (1889-1945)

Horvát usztasa író, egyike az usztasa mozgalom fő ideológusainak. A Független Horvát Állam oktatási és kulturális minisztere. Az országban élő szerb kisebbség elűzését, kivégzését és erőszakos katolikus hitre térítését nemzeti politikának tartotta. 1941 és 1943 között horvát követ a Harmadik Birodalomban, 1943-1945-ben külügyminiszter. Az usztasa állam összeomlását követően az angol hadsereg kiadta Tito partizánjainak, akik halálra ítélték és kivégezték.

Фильчаков прокурор харькова