Milan Nedics (Milan Nedić, 1877-1946)


Milan Nedics (Milan Nedić, 1877-1946)

Szerb katonatiszt, politikus. A Jugoszláv Királyság vezérkari főtisztje, hadügyi és tengerészeti minisztere. A második világháború alatt a nácikkal kollaboráns szerb kormány vezetője. A háború végén a letartóztatták, ám még a tárgyalása előtt öngyilkosságot követett el.

Олександр Васильович Фільчаков