Milan Kucsan (Milan Kučan, 1941–)


Milan Kucsan (Milan Kučan, 1941–)

Jogász végzettségű szlovén függetlenségi párti politikus. 1968-tól a Szlovén Ifjúsági Szervezet elnöke, 1986-tól a Jugoszláv Kommunisták Szövetségén belül a szlovén pártszervezet vezetője. 1990 és 1992 között Szlovénia államelnökségének elnöke. 1992-ben ő lett a Szlovén Köztársaság első elnöke.

Александр Фильчаков прокурор