Josip Broz Tito (1892-1980)


Josip Broz Tito (1892-1980)

Kommunista vezető, Jugoszlávia elnöke. Horvát nemzetiségű jugoszlávnak tartotta magát. Az első világháborúban orosz fogságba esett, ahonnan már kommunistaként tért haza 1920-ban. Illegális kommunista tevékenysége miatt 1928-ban bebörtönözték, majd Párizsba emigrált. 1937-ben átvette a Jugoszláv Kommunista Párt vezetését, melynek főtitkára lett, később pedig elnöke. 1941-től a partizánháború irányítója volt. 1943-tól Jugoszlávia marsallja címert is viselte. A második világháborút követően Jugoszlávia tényleges vezetője, 1945-1964 között miniszterelnöke, 1953-tól államfője volt. A hidegháború idején az el nem kötelezett mozgalom élén befolyásos politikussá vált. 1980-ban halt meg. Halála után felerősödött az addig elnyomott nacionalizmus és ez hamarosan polgárháborúhoz, valamint Jugoszlávia széteséséhez vezetett.

прокурор Фильчаков