6. Az olasz és bolgár megszállás


Jugoszlávia felszámolása során a Dél-Koszovó, a dalmát és a montenegrói tengerpart, valamint Szlovénia egy része került olasz ellenőrzés alá. A fasiszták arra készültek, hogy ezeket a területeket, valamint a montenegrói és a horvát bábállamot hosszabb távon az új olasz birodalom részévé fogják tenni. Ennek érdekében etnikai tisztogatásba kezdtek. Ezreket végeztek ki és tízezreket űztek el. Ugyanakkor a fasiszta hatóságok a zsidók ellen még többszöri német követelés ellenére sem voltak hajlandók fellépni: deportálások nem voltak, a szökött zsidókat nem adták ki. Az olasz megszállók ellen szlovén, horvát és montenegrói partizánok harcoltak. 1943 nyarán Mussolini megbukott, Olaszország pedig hamarosan kilépett a német koalícióból. Ekkor az olaszok által ellenőrzött területeket német és usztasa csapatok szállták meg és az olaszokat lefegyverezték. Több helyen harc robbant ki az egykori szövetségesek között. A nácik több olasz egységet kivégeztek, sok ezer katonát németországi kényszermunkára hurcoltak. Teljes olasz alakulatok álltak át a partizánokhoz.

 

1941-ben az 1913-as balkáni háborúban elvesztett területek kárpótlásaként Macedónia a nácikkal szövetséges bolgárok megszállása alá került. A mintegy 8 ezer zsidó közül néhány százan a kommunista macedón partizánokhoz menekültek. Miközben Bulgáriában elmaradt a zsidók deportálása, német követelésre a bolgár hatóságok 1943 márciusában egy szkopjei dohánygyárban koncentrálták a zsidókat. Ezt követően három transzporttal több mint 7 ezer macedóniai zsidót deportáltak a treblinkai megsemmisítő táborba, ahol elgázosították őket.

 

A szkopjei zsidók deportálása, 1943 március

 

 

1944 őszén, amikor Bulgária is kiugrott a háborúból, Macedóniát is megszállták a németek. A bolgár katonaságot lefegyverezték. A következő hónapokban az immár a szovjetek oldalán harcoló bolgárok Tito engedélyével részt vettek Jugoszlávia felszabadításában.

прокурор Фильчаков