Polgárháború Jugoszláviában - fogalmak


Tigrisek

 

Az Arkan vezette Szerb Önkéntes Gárda ismertebb neve. Paramilitáris alakulat, melyet Milosevics utasítására fegyvereztek fel, parancsaikat Belgrádból kapták. A belgrádi Crvena Zvezda futballcsapat rasszista szurkolóiból kerültek ki tagjai. Az egység Horvátországban (Vukovar) és Boszniában (Bijeljina, Zvornik, Brcsko, Banja Luka, Sanski Most, Prijedor) és a koszovói háború idején számos településen követett el etnikai tisztogatásokat  mészárlásokat. Tagjai között szolgált Milorad "Legija" Ulemek is, aki 2003-ban meggyilkolta a nyugatbarát Zoran Djindjics szerb miniszterelnököt, illetve 2000-ben Ivan Stambolics korábbi szerb elnököt és többször merényletet kísérelt meg Vuk Draskovics szerb politikus ellen.»

Wehrmacht (magyarul Véderő):

 

a német szárazföldi, tengeri és légi haderő összefoglaló neve a hitleri Harmadik Birodalom időszakában.»

Waffen-SS (magyarul Fegyveres-SS)

 

a fronton harcoló önkéntes vagy sorozott SS-alakulatokat tömörítő fegyvernem. Szervezetileg a táborok őrzését ellátó egységek is ehhez tartoztak. A Waffen SS-ben majdnem egy millióan szolgáltak, köztük több százezer, különböző európai országokból érkezett önkéntes, besorozott, külföldi német származású (ún. népi német) katona, illetve szovjet hadifogoly.»

Usztasa - Horvát Forradalmi Mozgalom (Ustaša - Hrvatski Revolucionarni Pokret)

 

Szélsőségesen nacionalista, horvát szeparatista mozgalom. Etimológiailag az ustasnik, felkelő szóra vezethető vissza. Eredetileg a 19. században az Osztrák-Magyar Monarchiában jött létre. A két világháború között Ante Pavelics vezetésével alakult újra. Célja Horvátország Jugoszláviából való kiválása, a nagyhorvát állam megteremtése. Tagjai gyakran szerveztek terrorista merényleteket politikai ellenfeleik ellen. A második világháború alatt a mozgalom népirtást szervezett és etnikai tisztogatást folytatott a szerbek, zsidók és romák ellen. Áldozataik száma 350-400 ezer főre tehető. Az usztasák által kikiáltott, nácikkal és fasisztákkal kollaboráló Független Horvát Állam vezetője (poglavnik) a pártot irányító Ante Pavelics volt. 1945-ben feloszlatták, tagjainak jelentős része a Tito által elrendelt tisztogatások során halt meg.»

UNPROFOR

 

ENSZ véderő. Teljes nevén United Nations Protection Force. Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában szolgáló békefenntartó erő.»

UDBA

 

Uprava Državne Bezbednosti, magyarul Állambiztonsági Igazgatóság. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság titkosrendőrsége.»

UCK

 

Koszovói Felszabadító Hadsereg. Koszovói albán gerilla szervezet, mely terrorakciókkal, útblokádokkal, rendőri és civil célpontok elleni támadásokkal küzdött a szerbek ellen a tartomány elszakadásáért. Az első támadásait 1996-ban hajtotta végre.»

SS

 

Schutzstaffel: magyarul Védő Osztag, eredetileg a náci párt elit fegyveres testülete.»

SFOR

 

Stabilisation Force. A NATO Bosznia és Hercegovinába vezérelt békefenntartó ereje mely felváltotta az IFOR-t. Feladata a daytoni megállapodás biztosítása volt. »

Szabor

 

A horvát országgyűlés, a legfelsőbb népképviseleti szerv Horvátországban. A szó eredeti jelentése gyűlés.»

SDA

 

Demokratikus Akciópárt. Alija Izetbegovics vezette bosnyák muzulmán párt.»

Poglavnik

 

Horvátul kb. legfőbb vezető. A címet a horvát usztasákat vezető háborús bűnös, Ante Pavelics használta, aki a második világháború idején a nácikkal szövetséges bábállam, a Független Horvát Állam élén állt.»

OZNA

 

Odeljenje za Zaštitu Naroda, magyarul Népvédelmi Osztály. Kommunista belbiztonsági erő, titkosszolgálat, amely Alekszandar Rankovics állt. 1946-ig működött ezen a néven. Utódszervezete az Állambiztonsági Igazgatóság (UDBA). »

NDH

 

Nezavisna Država Hrvatska, (Független Horvát Állam). Az 1941 és 1945 közötti horvát usztasa bábállam hivatalos neve. Élén 1941 és 1943 között II. Tomiszláv király állt, az országban a tényleges vezető Ante Pavelics poglavnik volt. »

NATO

 

North Atlantic Treaty Organisation (Észak-atlanti Szerződés Szervezete). Észak-amerikai és európai országok katonai szövetsége, melyet a második világháború után 1949-ben alapítottak. Napjainkban feladata a tagországok szabadságának és biztonságának megőrzése, valamint a tagországok határain túli békefenntartó tevékenység. »

Második rigómezei csata (1448)

 

1448. október 17-20 között zajlott le II. Murád török szultán vezette török csapatok és Hunyadi János vezette keresztény hadak között. A csata törökök győzelmével ért véget. Noha a vereség után Hunyadi és a szövetséges albán fejedelem, Szkander Bég is folytatta törökellenes harcait, a térség néhány évtizeden belül több évszázados török uralom alá került.»

Krajinai Szerb Köztársaság (Republika Srpska Krajina - RSK)

 

1991-ben önkényesen kikiáltott szerb entitás Horvátország területén. Nemzetközileg nem ismerték el a terület függetlenségét. A krajina elnevezés magyarul határőrvidéket jelent. Horvátországban három elszakadni vágyó, szerb többségű autonóm kerület (Srpska Autonomna Oblast – SAO) tartozott hozzá. Ezek a következők voltak: a knini, nyugat-szlavóniai és kelet-szlavóniai, braranyai és szerémségi autonóm kerületek. Bosznia-Hercegovina területén 1991-től a helyi radikális szerbek hasonló autonóm területeket hoztak létre: (Bosanska Krajina (Banja Luka központtal), Észak-Kelet Bosznia, Romanija, Kelet Hercegovina). A boszniai háború során ezek egyesülésével jött létre a Radovan Karadzsics vezette boszniai Szerb Köztársaság.»

Kominform

 

Teljes nevén Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája. Moszkvából irányított nemzetközi kommunista szervezetet 1947 és 1956 között.»

JNH

 

Jugoszláv Néphadsereg (Jugoslovenska Narodna Armija – JNA). A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság hadserege.»

KFOR

 

Teljes nevén Kosovo Force. A NATO által vezérelt békefenntartó erő Koszovóban.»