Polgárháború Jugoszláviában - fogalmak


JKSZ

 

Jugoszláv Kommunisták Szövetsége, valójában a jugoszláviai kommunista párt, melynek minden tagköztársaságban és tartományban volt külön pártszervezete.»

IFOR

 

Implementation Force. A NATO által vezérelt békefenntartó erő Bosznia- Hercegovinában. Közvetlenül a daytoni béke után, egyéves mandátummal (1995. december 20. és 1996 december 20. között) működött.»

ICTY

 

ENSZ szervezet, teljes nevén International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (a volt Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős személyek megbüntetésére létrejött Nemzetközi Törvényszék). A köznyelvben gyakran Hágai Nemzetközi Törvényszékként emlegetik.»

HDZ

 

Horvát Demokratikus Közösség, függetlenségre törekvő horvát párt. Alapítója és első elnöke a meggyőződéses nacionalista Franjo Tudjman. A párt fölényes győzelemmel nyert az 1990-es választásokon.»

EUFOR

 

European Union Force. Az Európai Tanács felügyelete alatt működő nemzetközi haderő. 2004 decemberében vette át az SFOR-tól a békefenntartó missziót Bosznia- Hercegovinában, ahol 2016-ig teljesít szolgálatot.»

Első rigómezei csata

 

1389. június 28-án (a Julianus naptár szerint június 15-én, Szent Vitus napján) került sor a mai Koszovó területén, a szerb erők vezette keresztény szövetségesek és az Oszmán Birodalom között. A szerbeket Lázár fejedelem vezette, fegyveresei mellett ott harcoltak még Vuk Brankovics, Rigómező hercegének csapatai, bosnyákok, albánok, horvát, magyar, lengyel lovagok, bolgárok, stb. A török sereg élén I. Murád török szultán volt. Az ütközetben mindkét uralkodó elesett. A csata értékelése a mai napig ellentmondásos: egyes vélemények szerint a szerb vereséget szenvedtek, mások szerint döntetlenre került sor. A csata a mai napig fontos szerepet játszik a szerb köztudatban, a szerb hazafiasság szimbólumává vált. Szlobodan Milosevics 1989-ben az ütközet 600. évfordulóján tartott beszédét arra használta, hogy tovább szítsa a nacionalista ellentéteket, melyek végül a jugoszláv polgárháborúhoz vezettek.»

El Nem Kötelezett országok

 

1961-ben Belgrádban alapított nemzetközi szervezet. Tagjai a hidegháború idején nem tartoztak a két szembenálló katonai tömb egyikéhez sem. Az alapítók közt ott volt Indonézia elnöke Sukarno, India miniszterelnöke Dzsaváharlál Nehru, Egyiptom elnöke Gamal Abden-Nasszer és Josip Broz Tito Jugoszlávia elnöke. A hidegháború befejeztével jelentősége drasztikusan lecsökkent.»

Csetnik

 

Szélsőségesen nacionalista szerb mozgalom és paramilitáris haderő. Elnevezése az osztag, század jelentésű četa szóból ered. Az alakulatban szolgáló katonákat nevezik csetniknek. A csetnik mozgalmat eredetileg a 20. század legelején, az oszmán hódítás elleni küzdelem céljából hozták létre. Az első Jugoszlávia 1941-es szétesésekor Drazsa Mihajlovics vezetésével újjáalakul. Kezdetben a náci és fasiszta megszállók ellen harcol, majd az első jugoszláv polgárháború keretében a Tito vezette partizánsereggel vív brutális harcokat. A mozgalom Vojiszlav Seselj vezetésével a rendszerváltás időszakában újra megszerveződik. A horvátországi és boszniai háborúban a csetnikek számtalan háborús és emberiség ellenes bűncselekményben, mészárlás, etnikai tisztogatásban vesznek részt.»

Balisták

 

Balisták: angolszász-orientált albán nacionalisták»

Balkáni háborúk 1912-1913

 

Fegyveres konfliktusok, melyek során sikerült Törökországot kiszorítani Európából. Az első balkáni háború 1912 októbere és 1913 májusa között zajlott. A Balkán-szövetség (Szerbia, Görögország, Montenegró, és Bulgária) az olaszok Törökország elleni győzelmétől felbuzdulva a még török kézen lévő európai területek felszabadítására törekedtek. A négy állam hetek alatt legyőzte a török hadsereget, Albánia, Macedónia, Rumélia és Trákia felszabadult az évszázadokig tartó török hódoltság alól. A második balkáni háború 1913 júniusában tört ki, mivel Bulgária elégedetlen volt a volt török birtokok, Macedónia és Trákia felosztásával. Szerbia és Görögország Romániával és Törökországgal közösen harcolt Bulgária ellen. A háború során Bulgária elveszítette a frissen szerzett területeit. Az harcok igazi nyertese Szerbia volt.»

AVNOJ

 

AVNOJ: Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa (Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije). 1942. november 26-án alakult a Jugoszlávia felszabadítására törekvő erők politikai ernyőszervezeteként.»