Új tekintélyelvűség


New authoritarianism

Új tekintélyelvűség - projekt   In September of 2010 we carried out a survey on a national representative sample1 on the problems of the new and old authoritarianism. The research was supported by the Social Conflicts Research Center (Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont) of the Eötvös Loránd University.2> Our aim was to understand the process resulting in growing prejudices and chauvinism in Europe generally and in Hungary particularly.   »

Régi és új tekintélyelvűség: család és az állam

Új tekintélyelvűség - projekt   A tekintélyelvűség a személyiség szocializációs úton interiorizálódott társadalmilag meghatározott mintája, melynek lélektani és társadalmi összetevőit elsőként a freudo-marxizmus írta le a XX. század első felében. Az elmélet értelmében a társadalmi meghatározottság a családban fordul át belső meghatározottsággá. A leírás kétosztatú személyiség konstrukciót eredményezett. Az egyik osztályba a „tekintélyelvű”, a másik osztályba a „demokratikus” személyiségek kerültek. (lásd részletesen: Erős Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus. Budapest, Gondolat,1986.)   »