Szélsőségkutatás


Holokauszttagadás

Kádár Gábor – Vági Zoltán
"Mindent örökítsetek meg, szedjétek össze a filmeket, szedjétek össze a tanúkat, mert egyszer eljön majd a nap, amikor feláll valami rohadék, és azt mondja, hogy mindez meg sem történt." Állítólag ezt mondta Eisenhower tábornok, miután a saját szemével látta, hogy mit műveltek a nácik a táborokban. A nyugati szövetséges haderők főparancsnoka, a későbbi amerikai elnök jóslata hamarabb beigazolódott, mint gondolta volna. A holokauszttagadók főbb állításai az elmúlt 20 évben már alig változtak. A következőkben a megvizsgáljuk leggyakoribb téziseiket és a történettudomány által használt források - eredeti náci dokumentumok, vallomások, visszaemlékezések, naplórészletek, filmfelvételek, fotók, tervrajzok stb. – és a nemzetközi szakirodalom segítségével egyenként cáfoljuk őket. »

Szülőgyilkosságok: történeti, kulturális, társadalomlélektani elemzés

Orestes-projekt   Szemtanúk vagyunk valamennyien. Különösen azok vagyunk kriminológusként. Kérdés csak az, hogy a „kriminális” szemlélőiként pusztán a bűntett aktusára figyelünk, vagy rányílik a szemünk a bűnt konstruáló világra is – bölcselkedik Richard Quinney. (Quinney, 2000. ix.)   »
gyilkosság, szülőgyilkosság, börtön, Magyarország

A rossz esztétikája

Orestes-projekt   Aunay község Fauctrie nevű falujában Francois-Eduard Baudouin békebíró és Louis-Leandre Langliney jegyző 1835. június 3-án Pierre-Margrin Riviere házában három holttestet talált. »
gyilkosság, szülőgyilkosság, börtön, Magyarország

A magyar nemzeti radikalizmus fenomenológiája

Nemzeti radikalizmus, szélsőjobb - projekt   2010 őszén az ELTE Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja és a Debreceni Egyetem munkatársai egy kelet-magyarországi nemzeti radikális szervezet vezetőivel, tagjaival készítettek csoportos interjút, melyet három egyéni narratív életútinterjú követett.1 Az interjúk szövegét legépeltettük és a leírt szöveg vizsgálatára a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének egyik kutatóját, valamint az ELTE Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Programja hallgatóit kértük föl.2 »
kutatás, Magyarország, szélsőjobb, demokrácia, előítéletesség, sztereotípia, kisebbség, nacionalizmus, attitűdök, rendszerváltás, roma, magyar zsidók, diszkrimináció, szélsőjobb, nemzeti radikális, holokauszt, nyilas, holokauszttagadás, Trianon, nemzeti tudat, Szent Isntván, nemzeti tragédia, kollektív emlékezet, rasszizmus, antiszemitizmus, társadalmi konfliktus, mítosz, szegregáció

Nemzeti tudat, nemzeti tragédiák

Konfliktusmonitoring - projekt   2010 őszén az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont országos kérdőíves vizsgálatot végzett. A kutatás egyik legfontosabb célja a magyar felnőtt népesség nemzettudattal kapcsolatos attitűdjeinek felmérése volt. A közel azonos kérdőívvel lebonyolított adatfelvételek során egy 1000 fős, véletlenszerűen kiválasztott országos reprezentatív minta mellett kontrollként két, egyenként 100-100 fős elemszámú mintát is kialakítottunk. Az első kontrollminta egy kelet-magyarországi, nemzeti radikális eszmék jegyében működő szervezet tagjaiból véletlenszerűen kiválasztott csoportból, a második pedig az azonos földrajzi területen működő, közel azonos életkorú, céljai szerint a nemzeti vagy politikai kérdésekben nem érintett, civil környezetvédő „zöld” szervezet tagjaiból állt össze. A továbbiakban e három minta alapján mutatjuk be a nemzeti tudat és a tekintélyelvűség összefüggéseivel kapcsolatos vizsgálatok eredményeit. »
új tekintélyelvűség, kutatás, Magyarország, szélsőjobb, demokrácia, állampolgár, állam, előítéletesség, sztereotípia, kisebbség, nacionalizmus, attitűdök, rendszerváltás, roma, magyar zsidók, diszkrimináció, szélsőjobb, nemzeti radikális, holokauszt, nyilas, holokauszttagadás, Trianon, nemzeti tudat, nemzeti tragédia, kollektív emlékezet, rasszizmus, antiszemitizmus, társadalmi konfliktus, mítosz, szegregáció

Nemzet, tudat: kérdőív

Nemzeti radikalizmus, szélsőjobb projekt »

Konfliktusmonitoring : kérdőív

Konfliktusmonitoring projekt »

Hungarian extremists: the Arrow Cross Movement

1. Arrow Cross before the German Occupation   The most relevant Hungarian right-wing extremist political force was the Arrow Cross Party –Hungarist Movement. It was led by a former general staff officer, Ferenc Szálasi, who successfully integrated squabbling pro-Nazi movements and developed ‘Hungarism’, a muddled xenophobe ideology with widespread appeal.   »

Mit gondol a magyar náci?

Csepeli György-Vági Zoltán
A hazai magyar rádiókban, televíziókban, újságokban évek óta vitatkoznak a nyilván felkészült elemzők, politológusok és újságírók, hogy ki náci, ki számít nemzeti radikálisnak, vagy éppen ki a szélsőjobboldali. Ugyanaz a párt, politikus, program, beszéd egyszer ezt a címkét kapja, máskor egy másikat. »

Adolf Eichmann személytelen személyisége

Csepeli György-Vági Zoltán
Az Eichmann-recepciók klasszikus dilemmája, hogy Eichmann banális senki vagy maga a földre szállt Gonosz volt. (Arendt 1963) Mindaz, amit Eichmannról tudunk, arra vall, hogy személyiségében nem volt semmi, ami szembeütköző, megragadó lett volna, akár pozitív, akár negatív értelemben. (Cesarini 2004) Képességei átlagosak voltak. Kedvtelései kispolgáriak. Mint meganynyi hasonló helyzetű kortársa, szeretett inni, kirándulni. Az 1930-as évek elején afféle korai James Deanként járta Ausztria útjait, és szolgálati motorjával kápráztatta el a lányokat.   »

A holokauszttagadás-ipar: gázkamrától az internetig

Kádár Gábor-Vági Zoltán
 „Mindent örökítsetek meg, szedjétek össze a filmeket, szedjétek össze a tanúkat, mert egyszer eljön majd a nap, amikor feláll valami rohadék, és azt mondja, hogy mindez meg sem történt.” Állítólag ezt mondta Eisenhower tábornok, miután a saját szemével látta, hogy mit műveltek a nácik a táborokban.   »