Nagyszombat, 1882. június


Napokig tartó antiszemita erőszak.
A nagyszombati zsinagóga képeslapon (Forrás: MZSL)

1882. június közepén antiszemita falragaszok jelentek meg Nagyszombaton, melyek a keresztény lakosságot a zsidók elleni fellépésre szólították fel. Több zsidó fenyegető levelet kapott, mely szerint ha június 25-ig nem hagyja el a várost családjával együtt, megölik. Június 16-án és az azt követő napokon számos zsidó család ablakát beverték, házaikra akasztófát, kardot, kaszát és – magyar, német, ill. szlovák nyelven – „üsd agyon a zsidót” feliratot festettek. Cégéreiket bemázolták, a zsidó iskolákba sarat dobáltak, az utcán sétáló zsidókat sértegették, gúnyolták, két öregembert pedig elvertek. A tettesek között voltak helyi gimnazisták iparostanoncok és –legények, valamint helyi munkások is.

A megfélemlített nagyszombati zsidók kérelemmel fordultak Esterházy Istvánhoz, Pozsony megye főispánjához, valamint Schotter József alispánhoz, aki személyesen is a városba utazott, és fogadta a zsidók küldöttségét. Mivel a június 25-én kezdődő országos vásár folyamán számítani lehetett nagyobb zavargásokra, az alispán megígérte, hogy gondoskodik a város rendőri és katonai védelméről. Schotter arról is biztosította a zsidókat, hogy a járásbíróság különös szigorral fog fellépni az esetleges rendbontók ellen. Az alispán látogatása alatt elő is állítottak három nagyszombati keresztény lakost, akiket azzal vádoltak, hogy zsidóellenes akcióra buzdították a környékbeli falvak parasztjait. A vásár alatt azonban végül nem került sor atrocitásokra.


Forrás: „Judenhetze in Tirnau.” Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 06. 21., 1−2. o.; „Weiteres von der Tirnauer Judenhetze.” Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 06. 22., 3. o.; „Friede in Tirnau.” Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 06. 23., 2. o.; „Privat-Telegramme der Preßburger Zeitung. Tirnau, 22. Juni.”  Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 06. 23., 4. o.; „Die Tirnauer antisemitische Bewegung im Verwaltungs-Ausschusse des Preßburger Komitates.” Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 07. 06., 1−2. o.;„Zsidó-ellenes mozgalmak N.-Szombatban.” Budapesti Hírlap, 1882. 06. 22., 6. o.

 

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita