Szombathely, 1882. július 10.


Támadás a zsinagóga ellen
Az 1880-ban épült szombathelyi zsinagóga képeslapon (Forrás: MZSL)

Szombathelyen 1882. július 10-én este 10 órakor egy főleg fiatal munkásokból, iparossegédekből álló csoport előzetes megbeszélés alapján beverte a helyi zsinagóga ablakait és összetörték az imaház lámpáit, egyikük, Koczmann Gyula pedig megfenyegette a zsidókat. Egy másik zavargó megbízott három inast azzal, hogy őrködjenek, és jelezzék a dobálóknak, ha valaki közeledik. Az ügyben összesen 20 személy ellen emeltek vádat idegen vagyon szándékos megrongálása, ill. vallási szertartásra rendelt épület megrongálása miatt, valamint Koczmann Gyula ellen közcsend ellen elkövetett kihágás miatt.

A végtárgyalás 1882. július 25-én zajlott a szombathelyi királyi törvényszék előtt. A vádlottak 18 és 24 év közötti férfiak voltak, főleg gyári munkások, valamint iparossegédek, akik beismerték tettüket és megbánást tanúsítottak. A szombathelyi izraelita hitközség tárgyaláson megjelent képviselői közölték, hogy elállnak a kb. 20 forintra rúgó kár megtérítésétől és a tettesek megbüntetését sem kívánják. Az enyhítő körülmények figyelembevételével 16 vádlottat vallási szertartásra rendelt épület megrongálása által elkövetett vétség miatt egy naptól két hétig terjedő fogságra és egytől tizenöt forintig terjedő pénzbüntetésre ítéltek, négy vádlottat pedig felmentettek. Mivel a négy nap vizsgálati fogság beleszámított a szabadságvesztés időtartamába, ezért az ítéletbe belenyugodott tettesek közül csak négyen kezdték meg büntetésüket. A hatóságok óvintézkedéseket tettek a jövőben előforduló hasonló esetek megakadályozása érdekében, kilátásba helyezve a katonaság bevetését is.

Grimm Károly szombathelyi polgármester felhívást tett közzé, melyben a nyugalom és a közrend fenntartására szólította fel a polgárságot. Az esetlegesen személy vagy vagyon elleni erőszakot, ill. hitfelekezet elleni izgatást elkövetőket pedig figyelmeztette tetteik büntetőjogi következményére. A zavargások kapcsán a városi képviselő-testület 1882. július 17-én rendkívüli ülést tartott, melynek eredményét a polgármester másnap közölte az alispánnak, aki azonban nem volt elégedett a közgyűlés által hozott határozattal. Szerinte ugyanis a közrend olyan fokú biztosítása volna a cél, hogy el lehessen távolítani a városban elszállásolt katonákat. Ezt az alispán egyrészt a városi vezetőség által hozott biztonsági intézkedések, másrészt az önkéntes tűzoltóegyletnek a rendőrség munkájába történő bevonása révén látta megvalósíthatónak.

A polgármester ezért július 19-ére újabb közgyűlést hívott össze, mely előtt egy incidens történt. Dr. Goldschmidt Vilmos orvos, a képviselő-testület tagja aznap reggel beteglátogatásra ment Szentmártonba. Ott azonban két suhanc megtámadta, először szidalmazták, majd ütlegelni kezdték, az orvosnak úgy kellett elmenekülnie. Goldschmidt ezután részt vett az értekezleten, de a történteket nem hozta a többiek tudomására. A közgyűlésen végül a polgármester elnökletével egy 70 tagú bizottságot alakítottak, mely a rendőrség és a tűzoltóság bevonásával őrjáratok szervezéséről gondoskodott. Az őrjáratok koordinálását egy 12 főből álló végrehajtó bizottság végezte. A polgármester ezen kívül az alispánt is felkereste, hogy tartson készenlétben néhány embert a megyei rendőrségből az óperinti laktanyán, akiket szükség esetén be lehet vetni. Az alispán, értesülve a közgyűlés által hozott intézkedésekről, kezdeményezte a katonaság elvonulását, mely másnap meg is történt. Július 20-án este már a védbizottság tagjai felügyelték a rendet a városban.


Forrás:

„Ueber die Unruhen in Steinamanger.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 07. 19., 3. o.

„Zsidó dolgok Vasmegyéből. A szombathelyi zsidózavargás.” In: Budapest Hírlap, 1882. 07. 28., 3. o.

„A zavargások utójátéka. A szombathelyi antiszemita kihágás a bíróság előtt.” In: Pesti Hírlap, 1882. 07. 29., 13−14. o.

„Felhívás Szombathely város lakosságához.” In: Dunántúl, 1882. 7. 20., 1. o.

„A zavargások ügye.” In: Dunántúl, 1882. 07. 20., 2. o.

„A zavargások a törvényszék előtt.” In: Dunántúl, 1882. 07. 27., 1−2. o.

 

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita