Velence, 1882. október


Antiszemita propaganda
Fejér megyei zsidók (Forrás: MZS)

1882. október 9-én éjjel a Fejér megyei Velencén három, kukoricafosztásból hazatérő suhanc hangosan gúnyolta a zsidókat. Az emiatt megrémült Kuhner Dávid helyi lakos másnap az alispánhoz fordult, miszerint a velencei izraeliták veszélyben érzik életüket és vagyonukat. A főispán a Belügyminisztériumhoz intézett jelentésében magyarázta meg az ügyet, hozzátéve, hogy az előző megyei közgyűlés előtt tartott számonkérő széken a megyei szolgabírók elismerték az antiszemita érzületek létezését, de „ne vásárolj zsidótól” feliratú cédulák osztogatásán kívül más, súlyosabb atrocitásról nem volt tudomásuk a megyében. A főispán utasította a szolgabírákat, hogy minden ilyen mozgalmat figyeljenek és azonnal jelentsenek neki.


Forrás: Fejér megyei főispán jelentése a Belügyminisztériumnak, 1882. 10. 11. MOL BM K148, 8. csomó, 1882−XIV/D−3611

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita