Fehéregyháza, 1882. október 2.


Zsidó-keresztény összecsapások
„A máramarosi zsidóhajsza.” (Forrás: Pesti Hírlap, 1882. 10. 05., 4. o.)

A Máramaros megyei Fehéregyházán 1882. október 2-án két, bevonulás előtt álló újonc egy helyi kocsmában mulatott. A vendégek megkérték a zsidó kocsmárost, hogy búcsúestjük alkalmából hitelbe adjon nekik pálinkát. A tulajdonos tudta, hogy a mulatozók másnap bevonulnak, és sosem fognak törleszteni, ezért vonakodott ingyen adni az italt. Erre az újoncok bezúzták a kocsma három ablakát. A randalírozók távozását követően a kocsmáros több más zsidóval együtt a legények után ment és megverte őket. Azok erre összegyűjtötték mintegy 20−24 társukat, betörték a településen lakó 18−20 zsidó házának ablakait, feldúlták a zsinagógát, egy zsidó szatócs boltjának árukészletet az utcára szórták, majd másnap reggel bevonultak az ezredükhöz.

Az izraelita hitközség küldöttsége jelentette az esetet a másnap a helyszínre érkező alispánnak, aki a rend helyreállítására utasította a község elöljáróit. A rendbontó legényeket Máramarosszigetre rendelték és kihallgatták. Tíz elfogott zavargót és három zsidót átadtak a királyi ügyészségnek, ellenük bírói eljárás indult. A főispán ezen kívül felmentette tisztségéből a községi bírót és fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene, mert az nem avatkozott be a zavargásokba.


Forrás: Szaplonczay Miklós főjegyző távirata a belügyminiszternek, 1882. 10. 03. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3422; Tisza Kálmán távirata Szaplonczay Miklósnak, 1882. 10. 03. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3422; Lónyay főispán távirata a belügyminiszternek, 1882. 10. 04. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3422; Lónyay főispán távirata a belügyminiszternek, 1882. 10. 06. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3422; Mihálka László alispán jelentése a belügyminiszternek, 1882. 10. 11. MOL BM K148, 80. csomó, 1882−XIV/D−3422; „A máramarosi zsidóhajsza.” Pesti Hírlap, 1882. 10. 05., 4. o.;„Zsidóüldözés Magyarországon. Zavargások Máramaros-Szigeten.” Pesti Hírlap, 1882. 10. 05., 10−11. o.

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita