Nyulas, 1882. október-november


A fosztogató tömeg meggyilkol egy terhes zsidó nőt és összecsap a hadsereggel
„Újabb zsidóüldözés. A nyulasi rablás és gyilkosság.” (Forrás: Pesti Hírlap, 1882. 11. 04., 13. o.)

1882 októberében a Moson megyei Nyulason agitátorok heteken keresztül uszították a főleg németajkú lakosságot a helyi zsidó családok ellen, aminek meg is lett az eredménye. Egy revolverrel felfegyverzett csoport először Deutsch Albert, majd Steiner Mór helyi zsidó kereskedők boltját rabolta ki. Steiner hiába tett panaszt a városi hatóságoknál, ott lekezelően bántak vele és semmit nem tettek az ügyben. Október 26-án ismeretlenek bezúzták a kereskedő házának ablakait, és egy puskaporral töltött petárdát dobtak a szobájába. Steiner ekkor Fiala Miklós nezsideri szolgabíróhoz fordult, hogy katonai védelmet kérjen. Fiala másnap reggel két pandúrt rendelt Nyulasra. Ő maga Alsó-, Felsőlimic és Bánfalu községekbe ment, ahonnan szintén zsidóellenes zavargásokról érkeztek hírek. Október 31-én délután a Nyulasra érkező szolgabírósegédet két másik zsidó azzal kereste meg, hogy zsarolták és életveszélyesen megfenyegették őket. A vizsgálat során sikerült két tettest azonosítani és elfogni.

A letartóztatások miatt felháborodott falubeliek a szolgabírósegéd távozása után késsel fenyegették meg a zsidókat, mondván: „Ma éjjel mind a pokolba mentek!” Este belőttek Steiner ablakán, majd megrohamozták a házat: bezúzták az ajtókat és az ablakokat, feldúlták és kifosztották a boltot. A menekülő, állapotos Steinernét agyonlőtték. Ezután szétverték Deutsch üzletét is. A hatóságok még az éjszaka letartóztattak 12 embert. A felbőszült tömeg másnap este megint gyülekezni kezdett, és olyan fenyegetően lépett fel a szolgabírósegéddel szemben, hogy az kénytelen volt elmenekülni a helyszínről.

A szolgabíró az események hatására segítséget kért a Nezsiderben állomásozó dragonyos század parancsnokától, aki 50 emberét a helyszínre is küldte. A katonák gyorsan szétverték a csőcseléket. Hamarosan Pataky Fábián megyei alispán is a településre érkezett. A garázdálkodó banda 8−10 tagját hamar letartóztatták. A nyulasi zsidók Nezsiderbe menekültek, majd beadványban fordultak a miniszterelnökhöz, melyben panaszt emeltek az atrocitások és a hatóságok elégtelen fellépése miatt. Eközben Zurány, Miklósfalu, Parndorf, Illmic és Bánfalu községekben is antiszemita zavargások törtek ki. A helyzet súlyosságára való tekintettel a mosoni főispánt november 8-án a megye kormánybiztosává nevezték ki, aki körrendeletben intette nyugalomra lakosságot. A kedélyek lassan csillapodtak. Nyulasról végül december elején vonták ki a hadsereget.

1884. október 10-én Steinerné gyilkosát, Holzschuszter Józsefet 12 évi fegyházra ítélték. Egy bűntársa 10, egy másik 2 év fegyházbüntetést kapott.


Forrás:„Zsidóheccek Mosonymegyében.” Budapesti Hírlap, 1882. 11. 03., 4. o.; „Újabb zsidóüldözés. A nyulasi rablás és gyilkosság.” Pesti Hírlap, 1882. 11. 04., 13−14. o.; „A sopronmegyei zsidóellenes zavargások.” Pesti Hírlap, 1884. 10. 11., 11−12. o.; „Aus dem Gerichtssaale. Die Judenhetze in Joys.” Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1883. 11. 13., 2. o.; Volf Samu, Fischer József és Kohn Bernát beadványa a Belügyminisztériumhoz. MOL BM K148, 8. csomó, 1882−XIV/D1−3810; Tisza Kálmán távirata a Moson megyei főispánnak, 1882. 11. 08. MOL BM K148, 8. csomó, 1882−XIV/D1−3810; Moson megyei főispán és kormánybiztos jelentése a belügyminiszternek, 1882. 11. 10. MOL BM K148, 8. csomó, 1882−XIV/D1−3810 ; Moson megyei főispán jelentése a Belügyminisztériumnak, 1882. 11. 17. MOL BM K148, 8. csomó, 1882−XIV/D1−3842; Moson megyei főispán felterjesztése a Belügyminisztériumhoz, 1882. 12. 07. MOL BM K148, 8. csomó, 1882−XIV/D1−3821; Győri kir. törvényszék jelentése az igazságügy-miniszternek, 1882. 12. 31. Moson megyei főispán felterjesztése a Belügyminisztériumhoz, 1882. 12. 07. MOL BM K148, 8. csomó, 1882−XIV/D1−3810;

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita