Himod, 1882. november 12-21.


Egy birtokvita antiszemita zavargássá fajul
„Zsidóüldözés a Rábaközben.” (Forrás: Budapesti Hírlap, 1882. 11. 23., 6. o.)

1882 őszén Neumann Jakab himódi zsidó kereskedőnek birtokvitája támadt a községgel. A falu szerint Neumann önhatalmúlag használta a közös legelő egy részét. A vita elmérgesedett. November 12-én bezúzták Neumann ablakát. Egy hét múlva (november 19-én) a feldühödött tömeg megrohanta a kereskedő házát. Betörték az ablakokat és az ajtókat, szétverték a bútorokat, a boltból az árukat kidobálták az utcára, az üzleti főkönyveket széttépték. Másnap hajnalban egy másik zsidó kereskedő házát is feldúlták. Ezután a tömeg „Le a zsidókkal!” felkiáltással elkezdte keresni a többi falubeli izraelitát, akik azonban időközben mind elmenekültek. Hat pandúr megpróbálta helyreállítani a rendet. Elfogták a főkolomposokat: a lakosságot a zsidók ellen uszító Egri József paksi származású segédjegyzőt, Kovács Jánost és négy társát. Kapuvárra akarták szállítani őket, a foglyok azonban megszöktek és fellármázták az ún. Ófalut. Innen fejszékkel, késekkel és kapával felszerelt férfiak és nők tömege zúdult a pandúrokra, akik el tudtak menekülni. A helyszínre érkező főszolgabírónak sikerült lecsillapítania a kedélyeket. Kérésére november 21-én katonai erősítés érkezett a faluba. Az ügyben folytatott vizsgálat során kilenc zavargót elfogtak és a járásbíróság elé állítottak.Forrás: „Zu den antisemitischen Exzessen.” Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 11. 23., 2. o.; „Ueber den Judenreiz in Himod.” Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1882. 11. 24., 3. o.; „Zsidóüldözés a Rábaközben.” Budapesti Hírlap, 1882. 11. 23., 6. o.; „A Rába-közi zsidóüldözésről.” Magyar Polgár, 1882. 11. 25., 5. o.; „Die antisemitischen Ausschreitungen im Oedenburger Komitate.” Preßburger Zeitung (Abendblatt), 1882. 12. 22., 2. o. Kövér 2011, 605−606. o.

 

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita