Dunaföldvár, 1883. augusztus


Az alispán a zsidókat hibáztatja az antiszemita erőszakért
Tolna megyei zsidók (Forrás: MZS)

1883. augusztus 20-án és 21-én éjszaka a Tolna megyei Dunaföldváron beverték több helyi zsidó lakos ablakát és kővel megdobáltak egy zsidó férfit. A járási szolgabíró szigorú intézkedésekre utasította a helyi elöljáróságot. Foglárokból őrjáratot szerveztek, melyek minden csoportosulást feloszlattak. A kocsmákat, italméréseket este 9 óra után bezáratták. Másnapra a nyugalom nagyjából helyreállt. Az alispán figyelmeztette a szolgabírót, hogy a kihágások esetleges ismétlődéséért a községi elöljárókat teszi felelőssé, és szükség esetén a legszigorúbb kivételes rendszabályokat fogja alkalmazni. A megyei szolgabírókat körrendeletben utasította, hogy a rendelkezésre álló pandúrokat tartsák készenlétben, komolyabb zavar esetén személyesen lépjenek közbe, és minden antiszemita megmozdulásról táviratilag értesítsék őt. A Belügyminisztériumnak küldött jelentésében szóvá tette „egyes zsidó fiatalok” „kihívó és tapintatlan” viselkedését, mely véleménye szerint a zavargások egyik kiváltó oka lehetett. Ezért utasította az izraelita hitközségeket, hogy intsék nyugalomra hitsorsosaikat.


Forrás: Dunaföldvári járási szolgabíró jelentése Tolna megye alispánjának, 1883. 08. 22. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3436; Tolna megyei alispán jelentése a Belügyminisztériumnak, 1883. 08. 24. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3436; Tolna megyei alispán körrendelete a szolgabíróknak, 1883. 08. 30. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3436; Tolna megyei alispán jelentése a Belügyminisztériumnak, 1883. 08. 01. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3436

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita