Veszprém, 1883 szeptembere


Zavargássorozat
Az 1865-ben épült veszprémi zsinagóga (Forrás: MZSL)

1883. augusztus végén, szeptember elején zavargások zajlottak Veszprémben: éjszakánként ittas legények vonultak lövöldözve, Istóczyt éltetve, miközben zsidó és keresztény házak ablakait is betörték. A zavargások a városban állomásozó honvéd lovasságnak köszönhetően nem öltöttek nagyobb mértéket, a katonaság azonban szeptember 2-ával távozni készült. A helyi izraelita hitközség, attól tartva, hogy az ezután a városi hatóságok rendelkezésére álló mindössze nyolc rendőr nem lesz elég a rend fenntartására, a lovasság visszatartását kérte a Belügyminisztériumtól, amit az alispán is támogatott.

Szeptember 1-jén egy tekintélyes polgár utasítására játszottak zsidókat gúnyoló dalokat az izraeliták ablakai alatt, mire számos iparoslegény is az utcára vonult, „üsd a zsidót” és hasonló nótákat énekelve. A rendőrbiztosnak sikerült feloszlatnia a csoportosulásokat. Szeptember 3-án egy honvéd káplár állt kivont karddal a menet élére. Időközben megjelent a csendbiztos néhány pandúr társaságában, letartóztatta a káplárt és kilenc másik zavargót, akik közül hatnak sikerült megszöknie a városi börtönből. Ezzel párhuzamosan sétabotokkal felszerelt iparoslegények vonultak az utcán, és megpróbálták felfeszíteni egy tekintélyes helyi kereskedő boltjának ajtaját, azonban a katonaság megjelenése elriasztotta a tömeget. Egy másik utcában főleg csapólegényekből álló csoport verte be az ott lakó zsidók és az izraelita hitközségi elnök ablakait. Szeptember 4-én a városba érkezett egy honvédzászlóalj, ennek ellenére megismétlődött a rendbontás, ekkor a helypénzszedő vezetésével, akit négy iparossegéddel együtt letartóztattak. Több utcában ablakokat is betörtek, de a járőröző honvédek közeledtére a randalírozók mindig odébbálltak.

A katonatartás miatt elégedetlenkedni kezdett a helyi polgárság, ezért a városi képviselő-testület szeptember 7-i ülésén önkéntes polgárőrséget szervezése mellett döntött a rend fenntartása érdekében, melybe plakátokon toboroztak tagokat. Szeptember 18-án aztán át is irányították a Veszprémbe kivezényelt honvéd zászlóaljat Pápára.


Forrás:

„Zsidóellenes zavargások.” In: Pesti Hírlap, 1883. 09. 04., 3−4. o.

„Die Judenhetzen in Ungarn.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1883. 09. 05., 2 o.

„Zsidóellenes zavargások.” In: Pesti Hírlap, 1883. 09. 05., 3−4. o.

„Zsidóellenes zavargások.” In: Pesti Hírlap, 1883. 09. 06., 4. o.

„Die Juden-Krawalle in Ungarn.” In: Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1883. 09. 07., 1−2. o.

Izraeliták Országos Irodájának jelentése a Belügyminisztériumnak, 1883. 08. 30. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3539

Veszprém megyei alispán távirata a Belügyminisztériumnak, 1883. 08. 31. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3539

Veszprémi polgármester felhívása a helyi polgárokhoz, 1883. 08. 07. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3539

 

Honvédelmi miniszter jelentése Tisza Kálmánnak, 1883. 08. 18. MOL BM K148, 87. csomó, 1883−XIV/D−3539


Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita