Vihnye, 1883. szeptember 1.


Az antiszemita csőcselék megrohamozza a zsidó kocsmát
„A barsmegyei zsidóüldözések pöre.” (Forrás: Pesti Hírlap, 1884. 05. 30., 11. o.)

1883 augusztusában az ország különböző vidékein zajló zsidóellenes zavargásokról értesülve a Bars megyei Vihnye községben is készülődni kezdtek a helyi izraeliták megtámadására. Szeptember 1-jén munkások és tanoncaik megrohantak egy zsidó kocsmát. A tulajdonos házának ablakait beverték, a kocsmából alkoholt és olajat raboltak. Ezután kifosztottak egy másik zsidó házat is. A községi elöljáróság erélyes fellépésének köszönhetően végül sikerült lecsillapítani a zavargókat.

A 27, főleg szlovák nemzetiségű vádlott (jobbára 20 év körüli munkások, iparosok, földművesek és kiskorú gyerekek) tárgyalása 1884. május 20. és július 1. között zajlott a budapesti fenyítő törvényszéken. A vádlottak tagadták, hogy zsidógyűlölők lennének, és azt állították, hogy csak az ingyen pálinka csábította őket a részvételre. Ugyanakkor az is kiderült, hogy rendszeresen olvasták a Hiasnik című túrócszentmártoni antiszemita, pánszláv lapot. A vádlottakat végül bűnösnek találták lázadás bűntettében. A fő felbujtót 4 év börtönre, a másik két uszítót pedig 2, illetve 5 év börtönre ítélték.


Forrás: „Die Juden-Krawalle in Ungarn.” Preßburger Zeitung (Morgenblatt), 1883. 09. 07., 1−2. o.; „A vihnyei és peszerényi zavargások.” Pesti Hírlap, 1884. 05. 20., 17. o.; „A barsmegyei zsidóüldözések pöre.” Pesti Hírlap, 1884. 05. 30., 11. o.; „A barsmegyei lázadók. Ítélet.” Pesti Hírlap, 1884. 06. 01., 11−12. o.; „A barsmegyei zsidóellenes zavargások…” Pesti Hírlap, 1885. 02. 15., 6. o.

 

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita