Rózsahegy, 1883. szeptember


Antiszemita zavargás
Részlet az „A zendülő vidék.” c. cikkből (Forrás: Budapesti Hírlap, 1883. 09. 08., melléklet 2. o.)

A Liptó megyei Rózsahegyen ( 1883. szeptember 2-án az összegyűlt tömeg beverte számos zsidó ház ablakát, miközben Istóczyt éltették, és kiabálták, hogy „Ki a zsidókkal!” A városban állomásozó honvédeknek hamarosan sikerült helyreállítaniuk a rendet. Klein rózsahegyi kereskedő névtelen levelet kapott, melyben tudatták vele, hogy ő lesz a zsidóüldözések első áldozata, ill. közölték az áldozatul kiszemelt zsidók névsorát is. Szeptember 3-án Szentiványi Márton főispán érkezett a településre, és közölte a hatóságokkal, hogy személyesen teszi őket felelőssé az esetleges zavargásokért, valamint katonaságot fog a városba küldeni, ha a község nem vállal anyagi felelősséget a netán bekövetkező károkért.


Forrás: „A zendülő vidék.” In: Budapesti Hírlap, 1883. 09. 08., melléklet 1−2. o.

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita