1941 - a zsidók deportálása Kárpátaljáról

Alsókálinfalva, 1941

Mintegy 250 alsókálinfalvi zsidót, a közösség csaknem felét 1941 nyarán Ukrajnába deportálják a magyar hatóságok, ahol mindössze öt ember marad életben.

Alsószinevér, 1941

1941 nyarán a teljes alsószinevéri zsidó közösséget az ukrán határra deportálták. A majdnem 400 ember nagyobb részét át is toloncolják Galíciába, ahol ukrán és német egységek legyilkolják őket. A többiek az utolsó pillanatban elkerülik ezt a sorsot, mert a belügyminisztérium az egész kiszállítási akciót leállítja.

Alsóneresznice, 1941

Nyéresháza több mint 650 zsidó lakosából 1941 nyarán 70-80 főt Galíciába hurcol a magyar csendőrség és honvédség. Legtöbbjüket német és ukrán egységek Kamenyec-Podolszkijnál lemészárolják.

Alsóapsa, 1941

Több száz alsóapsai zsidót deportálnak „hontalanként” Ukrajnába. Egy részüket Kamenyec-Podolszkijnál gyilkolja meg az SS, mások a sztanyiszlavovi gettóban pusztulnak el. Néhány embernek sikerül visszaszöknie Magyarországra.

Farkasrév, 1941

A farkasrévi zsidó közösség nagy részét 1941 nyarán Ukrajnába deportálják a magyar hatóságok. Az elhurcoltak zömét Kamenyec-Podolszkijnál német és ukrán alakulatok lemészárolják.

Gánya, 1941

A 700 fős gányai közösség felét Galíciába deportálja a KEOKH és a magyar hadsereg. Nagy részüket augusztus végén az SS Kamenyec-Podolszkijban kivégzi. Az elhurcoltak alig 10 százalékának sikerül visszatérnie Magyarországra.

Gyertyánliget, 1941

A zsidó közösség többségét Ukrajnába viszik a magyar hatóságok 1941 nyarán. A deportáltak nagy részét ukrán milicisták gyilkolják meg a következő hetekben.

Huszt, 1941

1941 július-augusztusában a KEOKH több száz, hontalannak minősített huszti zsidót tartóztat le. Egy részüket Galíciába deportálják, ahol augusztus végén az SS végez velük Kamenyec-Podolszkijnál. A többiek megmenekülnek, mert augusztus közepén a belügyi hatóságok leállítják a kiszállításokat.

Irhóc, 1941

A csendőrség és a KEOKH emberei mintegy 500 hontalannak minősített zsidót hurcolnak el. A Galíciába átszállított emberek nagy részét augusztus utolsó napjaiban Kamenyec-Podolszkijnál az SS agyonlövi.

Majdánka, 1941

A 830 fős majdánkai zsidó közösség egy részét 1941 júliusában Ukrajnába deportálják. Zömük az ukrán milíciák által rendezett tömegvérengzésekben hal meg, másokat különböző galíciai gettókban pusztítanak el.

Taracköz, 1941

A magyar csendőrség 1941 nyarán Taracközről több száz zsidót toloncol át Galíciába. A deportáltak nagy részét augusztus utolsó napjaiban Kamenyec-Podolszkijnál az SS legyilkolja.

Tiszakarácsonyfalva, 1941

Mintegy 500 zsidót deportálnak Tiszakarácsonyfalváról Galíciába. Közülük alig néhányan térnek vissza Magyarországra. Az elhurcoltak zömét Kamenyec-Podolszkijnál, a sztanyiszlavovi és a horodenkai gettóban gyilkolják meg az SS emberei és ukrán milicisták.

Kőrösmező, 1941

A település zsidó lakosságának mintegy 20 százalékát, körülbelül 300 embert toloncolták ki. Nagy részük az SS géppuskatüzében leli halálát Kamenyec-Podolszkijnál augusztus végén.

Kökényes, 1941

1941 július-augusztusában mintegy 450 kökényesi zsidót hurcolnak Galíciába. Nagy többségüket augusztus végén az Einsatzgruppe C alakulatai Kamenyec-Podolszkijnál kivégzik.

Uzsok, 1941

A magyar polgári és katonai hatóságok Uzsokról 1941 nyarán több zsidó családot Galíciába deportálnak, ahol legtöbbjüket ukrán és német fegyveresek meggyilkolják.

Bustyaháza, 1941

A hatóságok 1941 nyarán több száz bustyaházai zsidót tesznek át a német és magyar csapatok által megszállt ukrán területekre. Nagy többségüket a németek Kamenyec-Podolszkijnál augusztus végén kivégzik.

Ilosva, 1941

A magyar hatóságok Ilosváról több száz zsidót hurcolnak Ukrajnába. Nagy részük Csortkovba érkezik, innen valószínűleg Kamenyec-Podolszkijba vezet az útjuk, ahol 1944 augusztusának végén az SS lemészárolja őket.

Kövesliget, 1941

Kövesligetről több száz, hontalannak minősített zsidót visznek 1941 nyarán Ukrajnába. Itt nagy részüket augusztus végén SS egységek legyilkolják Kamenyec-Podolszkijnál.

Aknasugatag, 1941

A mintegy 170 aknasuhatagi zsidó egy részét Galíciába deportálják 1941 július-augusztusában. Itt a legtöbbjüket megölik.

Aknaszlatina, 1941

A több mint 2500 lelkes aknaszlatinai zsidó közösségből több tucat családot Galíciába deportálnak 1941 nyarán. Többségüket augusztus végén az SS kivégzi Kamenyec-Podolszkijnál.

Alsóhidegpatak, 1941

A mintegy 160 főből álló alsóhidegpataki zsidó közösségét egészét Ukrajnába deportálták 1941 nyarán, ahol legtöbbjüket német és ukrán alakulatok lemészárolták.

Alsókalocsa, 1941

A 358 alsókalocsai zsidóból nyolc családot 1941 nyarán Galíciába visznek, ahol zömüket német és ukrán egységek legyilkolják.

Alsóróna, 1941

1941 július-augusztusában a magyar hatóságok Ukrajnába deportálnak egy alsórónai családot, amelynek tagjai később sikeresen visszaszöktek az országba.

Bárdfalva, 1941

1941 nyarán 5-6 bárdfalvai zsidó családot Galíciába toloncolnak a magyar hatóságok.

Bedőháza, 1941

A több mint ötszáz fős bedőházi zsidóság zömét 1941 nyarán Ukrajnába hurcolják, ahol az SS nagy többségüket kivégzi Kamenyec-Podolszkijnál augusztus végén.

Borsa, 1941

40 családot Ukrajnába deportálnak a magyar hatóságok 1941 nyarán. Nagy részüket augusztus végén az SS kivégzi Kamenyec-Podolszkijnál.

Máramarossziget, 1941

A mintegy 10 ezer fős máramarosszigeti zsidó közösségből több száz embert Ukrajnába toloncolnak a magyar hatóságok 1941 július-augusztusában. Többségüket augusztus utolsó napjaiban az SS Kamenyec-Podolszkijnál meggyilkolja.

Brusztura, 1941

A bruszturai zsidó közösség mintegy harmadát, 134 embert 1941 nyarán Ukrajnába deportálják a magyar hatóságok.

Dombó, 1941

A mintegy 1000 dombói zsidóból 1941 nyarán 120-200 embert hurcolnak Galíciába, ahol az SS Kamenyec-Podolszkijnál augusztus utolsó napjaiban kivégzi őket.

Felsőapsa, 1941

Felsőapsáról csaknem ezer zsidót hurcolnak Galíciába a magyar csendőrök 1941 nyarán. Itt nagy részüket német és ukrán egységek meggyilkolják. Néhányan visszaszöknek a faluba. A maradék közösséget az 1942-es újabb razzia és az 1944-es deportálás pusztítja el.

Felsőhidegpatak, 1941

A több mint másfél száz felsőhidegpataki zsidó túlnyomó többségét Ukrajnába deportálják. Többségüket itt német és ukrán alakulatok meggyilkolják. Néhány száműzöttnek sikerül visszaszökni Magyarországra.

Felsőkalocsa, 1941

Mintegy 200 zsidót deportálnak Galíciába, ahol az SS kivégezte őket.

Felsőróna, 1941

1941 nyarán több tucat felsőrónai zsidót hontalannak nyilvánítanak és Galíciába deportálnak a magyar hatóságok. Nagy részüket Kamenyec-Podolszkijnál kivégzi az SS. Mások ukrajnai gettókban halnak meg – köztük a falu haszid rabbija, Rubin Eizik.

Husztköz, 1941

1941 július-augusztusában tíz családot Ukrajnába deportálnak a magyar hatóságok Husztközről. Többségüket német és ukrán rendőri alakulatok augusztus végén lemészárolják Kamenyec-Podolszkijnál.

Iza, 1941

A 440 fős izai zsidó közösség több tucat tagját 1941 nyarán Ukrajnába viszik a magyar hatóságok, ahol legtöbbjüket az SS augusztus végén Kamenyec-Podolszkijnál kivégzi.

Keselymező, 1941

1941 nyarán a zsidók nagy részét Galíciába deportálják Keselymezőről. Az elhurcoltak zömét augusztus végén az SS Kamenyec-Podolszkijnál kivégzi.

Kiskirva, 1941

A mintegy másfél száz kiskirvai zsidót 12 ember kivételével 1941 nyarán Galíciába deportálják a magyar hatóságok. Nagy részüket augusztus végén ukrán és német rendőri alakulatok lemészárolják Kamenyec-Podolszkijnál.

Középapsa, 1941

Középapsáról mintegy 30 zsidót keletre deportálnak a magyar hatóságok 1941 nyarán. Többségüket Kamenyec-Podolszkijnál legyilkolja az SS augusztus végén. A többieket a következő hónapokban-években különböző galíciai gettókban ölik meg.

Lipcse, 1941

1941 nyarán a magyar szervek a csaknem 550 lipcsei zsidó zömét Galíciába akarják deportálni. A határon felállított kőrösmezei táborból azonban végül visszafordítják őket, mert időközben a kormányzat felfüggeszti a kitoloncolásokat.

Lonka, 1941

Négy zsidó családot 1941 nyarán hontalanként Ukrajnába deportálják, ahol augusztus utolsó napjaiban német és ukrán egységek Kamenyec-Podolszkijnál agyonlövik őket.

Nagybocskó, 1941

1941 nyarán a magyar szervek 100 nagybocskói zsidót Ukrajnába hurcolnak, ahol augusztus végén Kamenyec-Podolszkijnál többségüket kivégzi az SS.

Nyágova, 1941

A mintegy 120 fős nyágovai zsidóság több mint felét 1941 nyarán Ukrajnába száműzik a magyar belügyi és katonai szervek. Itt többségüket az SS kivégzi Kamenyec-Podolszkijnál augusztus végén.

Ökörmező, 1941

1941 július-augusztusában mintegy 200-250 ökörmezei zsidót Ukrajnába deportálnak a magyar hatóságok. Itt a száműzöttek nagy részét a következő hetekben-hónapokban meggyilkolják a német és ukrán alakulatok.

Ötvösfalva, 1941

1941 nyarán a magyar szervek néhány ötvösfalvi zsidót Ukrajnába űznek, ahol legtöbbjüket az SS augusztus végén Kamenyec-Podolszkijnál legyilkolja.

Pereszlő, 1941

1941 nyarán a teljes pereszlői zsidó közösséget Galíciába deportálják, ahol nagy többségüket meggyilkolják.

Petrovabisztra, 1941

A mintegy 300 fős petrovabisztrai zsidóság 10 százalékát 1941 nyarán Galíciába deportálják a magyar hatóságok. A kitoloncoltak többsége az augusztus végi kamenyec-podolszkiji tömeggyilkosság során hal meg.

Szentmihálykörtvélyes, 1941

1941 nyarán több zsidót is Ukrajnába deportálnak a magyar szervek Szentmihálykörtvélyesről, ahol lemészárolja őket az SS.

Talaborfalu, 1941

1941 július-augusztusában két család kivételével a teljes talaborfalui zsidó közösséget Ukrajnába deportálják a magyar hatóságok, ahol augusztus végén Kamenyec-Podolszkijnál német és ukrán alakulatok megölik őket.

Técső, 1941

1941 nyarán 10 técsői családot Galíciába hurcolnak a magyar hatóságok, ahol augusztus utolsó napjaiban az SS kivégzi őket Kamenyec-Podolszkijnál.

Terebesfejérpatak, 1941

A mintegy 300 fős terebesfejérpataki zsidó közösség közel harmadát 1941 július-augusztusában a magyar hatóságok Ukrajnába viszik, ahol többségüket az SS augusztus végén Kamenyec-Podolszkijnál kivégzi.

Tereselpatak, 1941

A terelespataki zsidókat 1941 nyarán a magyar hatóságok Ukrajnába viszik, ahol valószínűleg végeznek velük a német és ukrán alakulatok.

Tiszabogdány, 1941

1941 nyarán egy tiszabogdányi zsidó családot Ukrajnába toloncolnak a magyar hatóságok. Itt valószínűleg meggyilkolják őket a német alakulatok, ukrán egységek vagy a helyiek.

Toronya, 1941

1941 augusztusában a 300 fős tornyai zsidó közösség egészét Galíciába deportálják a magyar hatóságok. Itt a legtöbbjüket a német és az ukrán alakulatok a következő hetekben-hónapokban megölik.

Úrmező, 1941

1941 nyarán a csaknem 400 fős úrmezői zsidóság egészét Ukrajnába deportálják a magyar belügyi és katonai szervek. A legtöbbjüket Kamenyec-Podolszkijnál kivégzi az SS augusztus végén.

Veléte, 1941

Hat velétei családot hontalannak nyilvánítanak és Ukrajnába hurcolnak a magyar hatóságok 1941 nyarán. Többségüket augusztus utolsó napjaiban Kamenyec-Podolszkijnál az SS kivégzi, néhány veléteinek azonban sikerül visszaszökni a határon.

Budapest, 1941

Budapestről 1941. július-augusztusban mintegy 4000 hontalannak nyilvánított zsidót deportálnak Ukrajnába. Legtöbbjüket valamelyik budapesti internálótáborból hurcolják el. A kitoloncolt zsidók egy részét Kamenyec-Podolszkijnál gyilkolja meg az Einsatzgruppe C, mások valószínűleg különböző galíciai gettókban vagy a belzeci megsemmisítő táborban pusztulnak el 1941-1942-ben. A deportáltak egy kis részének sikerül visszamenekülnie Magyarországra.

Rahó, 1941

Rahó 1600 zsidó lakosából 1941 nyarán 16-17 családot hontalannak minősítenek és Ukrajnába deportálnak a magyar hatóságok. Nagy többségüket augusztus végén az SS Kamenyec-Podolszkijnál kivégezi.