Magyar zsidók a baltikumi koncentrációs táborokban

Vaivara

KL Vaivara (Észtország)