Pest, 1848. március 17.


Zsidók nem léphetnek be a nemzetőrségbe, számukra külön egységeket szerveznek.
Pest a reformkorban

A pesti polgárőrség magyar gyalogzászlóaljának tagjai gyűlést tartottak, és kijelentették, hogy inkább mindnyájan leteszik a fegyvert, mintsem hogy akár egyetlen zsidóval is együtt szolgáljanak a nemzetőrségben. Ugyanígy határoztak a német vezényleti nyelvű dragonyosok, vadászok, illetve a magyar vezényleti nyelvű „huszárok” is. A Pest városi Rendre Ügyelő Választmány elfogadta a polgárőrök álláspontját, de engedélyezte egy hatodik nemzetőri osztály megszervezését. A tiltakozás hatására a zsidó egyetemisták saját nemzetőr zászlóaljat szerveztek, amelynek vezetését a március 15-én börtönéből kiszabadított Táncsics Mihály vállalta. Az elkeseredett Petőfi naplójában kemény szavakkal ostorozta az antiszemitákat: „Német polgárok, bevádollak benneteket a nemzet és az utókor előtt…miért üldözitek ti a zsidókat, hogy meritek őket itt üldözni minálunk?”

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita