Szombathely, 1848. április 4-24.


A Nemzetőrség megrohanja a zsinagógát és kifosztja a zsidók házait, a helyi hatóságok pedig kiutasítják őket a városból. A rendet a kormány és a katonaság állítja helyre.
Löw Lipót (1811-1875) rabbi, a zsidóság egyenjogúsítási mozgalmának vezetője, a forradalom támogatója (Forrás: MZSL)

1838-ban négy zsidó élt Szombathelyen, tíz évvel később már 289. A helyi polgárok az 1840. évi 29. törvény alapján beköltöző zsidó kereskedőkben és iparosokban vetélytársat láttak. A hatalmi vákuum időszakában elszabadultak az indulatok. Április 4-én este 7 órakor a gyakorlatozásból hazafelé tartó nemzetőrség egy része feldúlta a szombathelyi zsinagógát, kifosztotta a zsidók által bérelt szőkeföldi borospincéket, és megtámadta a szentmártoni és perinti izraeliták házait. A zsinagógát feldúlták, a tóratekercseket apró darabokra szaggatták, és a kútba dobták. Sok zsidót bántalmaztak. Az elkövetők közül 12 főt letartóztattak. Másnap a népgyűlés döntött: a zsidókat elűzik, a velük kötött szerződéseket semmisnek nyilvánítják, a további egyezségeket megtiltják. A városi tanács április 5-én határozatban mondta ki, hogy április 24-ig, Szent György napjáig, minden zsidónak el kell hagynia Szombathelyt és a vele határos helységeket. A ház- és telektulajdonosokat kötelezték, hogy a megadott határnapig 1000 forint bánatpénz fizetésének terhe mellett utasítsák ki zsidó bérlőiket. Egyben betiltották a házalást is. Széll József Vas megyei első alispán április 6-án jelentette Batthyány Lajos miniszterelnöknek, hogy elegendő karhatalom híján április 5-én kénytelen volt szabadon engedni a szombathelyi zsinagóga feldúlása miatt elfogott személyeket. A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány által kinevezett Csány László és Széll József kormánybiztosok, illetve a melléjük adott katonaság megjelenésének hatására a tanács április 24-én visszavonta az a zsidóellenes határozatokat. A zsidók visszatérhettek, de anyagi kárpótlást nem kaptak, a zsinagógát csak 1852-re tudták helyreállítani.

 

Forrás: MOL MOIB 265.; Pesti Hirlap, 1848. máj. 11. No. 3. 424. o.; Bernstein 1998, 37-39. o; Meszlényi 1923-1924, 728-79. o.; Simon 1984a, 106-107. o; Simon 1984b. 122-123. o.; Urbán Aladár, 1999. I. 258-259., 330., 342-343. o; Jároli 2001, 305-310., 314. o.; Urbán 2001, 21. o.; Piry Cirjék 1998, 36-37. o; Somogy Alajos levele Gerliczy Félixhez. 1848. ápr. 15. Közli V. Waldapfel Eszter 1965, 465. o.; Vasból, Szombathelyről. Nemzeti, 1848. máj. 9. No. 5. 19.

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita