Szered és környéke, 1848. április 27-29.


A tömeg feldúlja és kirabolja a zsidók lakásait és üzleteit, kifosztja a zsinagógákat. A rendet a katonaság állítja helyre.

Április 27-én és 28-án először Csöpenyben fosztották ki és űzték el zsidókat, majd egy mintegy 500 fős tömeg megtámadta és kirabolta a szeredi izraeliták boltjait és lakásait. A zsidók az erdőbe menekültek. A dúlásokban a helyieken kívül a szomszédos községek lakosai is részt vettek. A tettesek a megszerzett pénzt maguk között elosztották, a textilt, gabonát és bútorokat pedig az utcára hordák, ahonnan a szomszéd falvakból beáramló tömeg kocsikon vitte haza a zsákmányt. A fosztogatók között több, parasztruhába öltözött, különféle nyelvet beszélő (magyar, német, latin, szláv) személyt is láttak, akik uszították és irányították a tömeget. A rablók nem kímélték a keresztény lakosság javait sem, 60 zsidó és 3 keresztény család házát rabolták ki. (A három keresztény család egyik férfitagja a zsidók védelmére kelt.)

A zavargások híre gyorsan elterjedt a közeli településeken (Báb, Románfalva, Pusztakürt, Nemeskürt, Salgócska, Tura, Lubina, Vagyóc, Nádasd stb.), főleg a rablott holmikkal hazatérő lakosoknak köszönhetően. Ezekben a falvakban szintén kifosztották a zsidó családokat, feldúlták otthonaikat. Az ablakokat betörték, a bútorokat, kályhákat összezúzták, pincéikben megitták a bort, a házakat lerombolták és a zsinagógákat sem kímélték. Az izraelita családok elrejtették értékeiket, ők maguk pedig néhány csomaggal a közeli erdőbe menekültek, de előfordult, hogy eközben megtámadták és kirabolták őket az utcán. A falvakban maradt állataikat a helyiek elárverezték. A higgadtabb lakosok próbálták csillapítani a fosztogató parasztokat, de ez nem sokat használt, a zavargók „mi nem félünk a gróftól, nekünk nem parancsol” kiáltásokkal feleltek.

Április 29-én a kivezényelt katonaság helyreállította a rendet. Május 2-án Szereden 60-70 főnyi ideiglenes őrsereg alakult, amely Piacsek Flóris szolgabíró vezetésével végigjárta a szomszédos falvakat, és megpróbálta visszaszerezni az elrabolt javakat.

 

Forrás: Budapesti Hiradó, 1848. máj. 4. No. 827. 426-427. o.; máj. 10. No. 832. 446. o.; máj. 13. No. 835. 459. o.; jún. 13. No. 860. 558. o.; jún. 30. No. 875. 620. o.; Pesti Hirlap, 1848. máj. 5. No. 48. 400. o. (ápr. 23-24.); máj. 7. no. 50. 410-411. o. (ápr. 27-28.); Nemzeti, 1848. máj. 9. No. 5. 19.; máj. 11. No. 6. 24.; Bernstein 1998, 44. o.; Piry Cirjék 1998, 35. o.

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita