Vágújhely, 1848. május 2.


A pogrom során több ezren támadnak a helyi zsidókra, lakásaikat kifosztják és feldúlják, két zsidót megölnek. A zavargásoknak a nemzetőrség vet véget.
Nemzetőr 1848-ban

1848. április 5-én a Pesther Zeitung és április 12-én a Pesti Hirlap még arról tudósított, hogy Vágújhelyen a zsidókat is bevették a nemzetőrségbe. Május 2-án azonban már a helyi lakosság egy része és a hozzájuk csatlakozó vidéki nép megrohanta a zsidók házait és boltjait. Az ajtókat felfeszítették, a pénzt, nemesfémet és egyéb mozdítható értékeket magukkal vitték, a nehezebb berendezési tárgyakat pedig összetörték, a papírokat, könyveket széttépték és elszórták. A zavargás híre gyorsan elterjedt. A szomszédos falvakból folyamatosan érkeztek kocsikon férfiak, nők, gyerekek egyaránt, akik felpakolták és hazavitték a házakból elrabolt vagy az utcán heverő zsákmányt. A Hofman Jakab hadnagy vezette, 60 főnyi zsidó nemzetőrség eleinte sikeresen védekezett, de aztán a túlerő elől kénytelen volt kivonulni a városból. Keresztény bajtársaik nem segítettek. A fosztogatás és pusztítás május 2-án reggel 9-ig tartott. A pogrom hangadói azzal tüzelték a parasztokat, hogy a császár parancsára járnak el. A fosztogatás során 2 milliós kár keletkezett és 600 zsidó család vált földönfutóvá. Gyilkosságokra is sor került: egy gyermeket anyja karjában ütöttek agyon, egy betegágyából kidobott öregember a helyszínen meghalt. A Budapesti Hiradó tudósítása szerint az összecsapásoknak három keresztény és két zsidó áldozata volt. A helyszínen lévő 60 főnyi cs. kir. lovasság nem avatkozott be. A rendet május 2-án a Trencsénből érkező 19 nemzetőr szabályos összecsapásban állította helyre. A dúlásban állítólag 4000 fő vett részt, közülük 92 főt el is fogtak.

 

Forrás: Pesther Zeitung, 1848. ápr. 5. No. 635. 3426. o.; máj. 19. No. 674. 3592. o.; Budapesti Hiradó, 1848. máj. 6. No. 829. 433. o.; máj. 13. No. 835. 459-460. o.; Pesti Hirlap, 1848. máj. 17. No. 58. 444. o.; máj. 28. No. 68. 489. o.; Bernstein 1998, 44-45. o.; Zsoldos 1998, 130. o.; Rapant 1937, 182-183., 199-200. o.

Hasonló eseteket itt találsz

A témáról és forrásairól bővebben itt olvashatsz

Típus

antiszemita